Banner2

Kolejna książka o kulturze muzycznej Pomorza i Kujaw

Autor: ola

Okladka

Zamieszczone w niniejszym zbiorze artykuły (spis treści zob. w zakładce publikacje!) stanowią plon dwóch konferencji naukowych zorganizowanych przez Pracownię Kultury Muzycznej Pomorza i Kujaw, działającą przy Wydziale Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Tematyka została zogniskowana wokół kilku wiodących zagadnień. Największa część opracowań dotyczy muzyki chóralnej kompozytorów działających w regionie kujawsko-pomorskim (m.in. Eugeniusza Głowskiego, Marka Jasińskiego, Ryszarda Kwiatkowskiego, Bohdana Riemera, Łukasza Urbaniaka). Kilka spośród artykułów przybliża sylwetki poszczególnych twórców i ich dorobek, stanowiąc przyczynek do dalszych pogłębionych analiz. Co ciekawe, uwzględniono tutaj również kompozytorów muzyki popularnej, musicalowej i teatralnej (np. Zbigniewa Lachowicza, Stanisława Renza, Piotra Salabera). Kolejny obszar badań obejmuje prezentację dorobku artystycznego i organizatorskiego muzyków nieprofesjonalnych i animatorów życia muzycznego w regionie. Wreszcie ostatnia grupa tekstów została poświęcona muzyce ludowej. Tutaj warto zwrócić szczególną uwagę na obszerne opracowanie dotyczące działalności kapel kujawskich, które będzie kontynuowane w następnych publikacjach. Zapraszamy do przyjemnej i owocnej lektury.

Newsletter

Logo_am

Um_bydgoszcz

Fundacja_konsonans

Projekt współfinansowany przez Miasto Bydgoszcz

Copyright © 2000-2013 Akademia Muzyczna w Bydgoszczy Muzyczne Archiwum Pomorza i Kujaw