Banner2

INSTYTUCJE

"Ad deliberandum" Zespół kameralny

Dane

Nazwa

"Ad deliberandum" Zespół kameralny

Adres

Grudziądz
Grudziądz

Data powstania

1969-12

Data zakończenia

1984

Opis

Zespół grudziądzki "Ad deliberandum" powstał w grudniu 1969 roku. Inicjatorem powstania "Ad deliberandum" był absolwent Politechniki Gdańskiej, mgr inż. chemii Aleksander Mądzielewski. Próby rozpoczął w świetlicy Cechu Rzemiosł Różnych Cechu. Pierwszymi członkami zespołu byli: Tadeusz Palczewski - flet, Aleksander Mądzielewski - wiolonczela Liliana Knitter-Zielińska - fortepian. Pierwsze koncertu zespoły odbyły się już na początku 1970 roku. Po raz pierwszy zespół wystąpił 1 lutego 1970 roku, przed publicznością Starogardu Gdańskiego, w Domu Kultury Zakładów Farmaceutycznych Polfa, obok innych grudziądzkich zespołów. W kwietniu 1972 roku nastąpił przełom w doborze repertuaru. Po wizycie w Grudziądzu warszawskiego zespołu "Tistulatores et Tubicitunores Varsoviensis", prowadzonego przez Kazimierza Piwkowskiego zespół postanowił spróbować sił w odtwarzaniu muzyki dawnej. W tym czasie zespól zrezygnował z opieki Cechu Rzemiosł Różnych i od stycznia 1973 roku instytucją opiekuńczą zespołu stała się Rada Zakładowa Grudziądzkich Zakładów Przemysłu Gumowego "Stomil" oraz dyrekcja Zakładowego Domu Kultury GZPGum. W maju 1973 roku zespół grał w składzie:
Aleksander Mądzielewski - wiolonczela, flet prosty, 
Andrzej Koliński - flet prosty, 
Piotr Lica - flet prosty, gitara, 
Stanisław Nowacki - kontrabas.
W grudniu 1974 roku ustalił się siedmioosobowy skład zespołu, który zaczął systematyczną pracę. Byli to: 
Antonina Siegiel - altówka, 
Andrzej Mądzielewski - gitara, flet prosty, 
Marian Mądzielewski - kontrabas, 
Roman Karczewski - fagot, 
Mirosław Skamierski - flet prosty, 
Zbigniew Olszowy - skrzypce, 
Aleksander Mądzielewski - wiolonczela, flet prosty; kierownik artystyczny. 

Zespół postanowił zająć się przede wszystkim muzyką polską z okresu XV-XVIII wieku, włączając do repertuaru także te kompozycje obce, które w jakiś sposób związane są z Polską, bądź mają polski charakter. W czerwcu 1975 roku ponownie zmienił się skład osobowy zespołu, a co za tym idzie, również plany repertuarowe. W 1975 zespół tworzyli: 
Aleksander Mądzielewski, 
Roman Karczewski,
Antonina Siegel, 
Zbigniew Olszowy, 
Halina Małecka - fortepian, 
Andrzej Rozmarynowski - skrzypce.
Zespół zajął się teraz przede wszystkim muzyką baroku, robiono jednak odstępstwa od tej zasady i sięgano po utwory klasyków i romantyków. W grudniu 1975 zespół był zmuszony zrezygnować z opieki patrona, którym była Rada Zakładowa GZPGum "Stomil" i dyrekcja Zakładowego Domu Kultury Zespół znalazł oparcie w osobie Henryka Nowaka, ówczesnego dyrektora PSM I stopnia i dyrygenta Amatorskiej Orkiestry Symfonicznej. W porozumieniu z Wydziałem Kultury UM uzyskano zgodę na utworzenie zespołu kameralnego przy Amatorskiej Orkiestrze Symfonicznej od stycznia 1976 roku zespół rozpoczął systematyczne próby w gmachu Szkoły Muzycznej. Instytucją opiekuńczą stało się Grudziądzkie Towarzystwo Kultury. Kierownictwo artystyczne zespołu przejęła Antonina Siegiel. Dnia 10 września 1977 roku zespół pozbawiono pomocy finansowej ze strony Urzędu Miasta. W konsekwencji "Ad deliberandum" zerwało współpracę z Grudziądzkim Towarzystwem Kultury i znalazło się pod pełną opieką PSM i Orkiestry Symfonicznej. W roku 1978 nastąpił nieoczekiwany zastój w działalności artystycznej zespołu: próby odbywały się nieregularnie, muzycy nie koncertowali. Było to spowodowane prawdopodobnie zmianą dyrekcji PSM i Orkiestry Symfonicznej oraz przeniesieniem Szkoły Muzycznej do nowego budynku. We wrześniu 1979 roku zespół zaczął ponownie spotykać się na próbach. Kierownictwo artystyczne przejął Sebastian Siegiel. Od września 1981 roku zespół powiększył skład osobowy, planując w perspektywie kilku lat przekształcenie się "Ad deliberandum" w amatorską orkiestrę kameralną. Zaczęto zapraszać kolejnych instrumentalistów. W trosce o poziom zdecydowano, że będą to przede wszystkim młodzi nauczyciele Szkoły Muzycznej, którzy niedawno skończyli studia i poza nauczaniem gry na instrumencie, mieli ambicje czynnego uprawiania muzyki. Był to dobry trop, zespół powiększał się, rozszerzał repertuar i podnosił poziom. Jednak dla wielu nowych osób, muzyków profesjonalnych, ważnym celem stał się aspekt komercyjny. Postulowały one, aby koncertować i występować dla firm i instytucji, które finansowo docenią występ. Na takie warunki nie zgadzali się muzycy-amatorzy, którzy zakładając zespół w roku 1969, uprawianie muzyki traktowali jako hobby i pasję. W obronie tej idei stanął przede wszystkim założyciel zespołu Aleksander Mądzielewski. W roku 1983 zawieszono próby, w 1984 roku oficjalnie rozwiązano zespół. REPERTUAR W pierwszych latach działalności zespół "Ad deliberandum" kultywował i popularyzował głównie muzykę z okresu średniowiecza, renesansu i baroku. Po pewnym okresie działalności, wraz ze wzrostem poziomu artystycznego, muzycy dołączali do swego repertuaru również kompozycje klasyków wiedeńskich, romantyków i późniejsze. W utworach z okresu średniowiecza i renesansu znalazły się takie tytuły, jak Breve Regnum, anonimowe tańce polskie, Zakłułam się cierniem, Idzie szewczyk po ulicy, poza tym utwory Wojciecha Długoraja, Mikołaja z Krakowa, Psalmy Mikołaja Gomółki. W grupie utworów z okresu baroku znalazło się 25 kompozycji autorów polskich i obcych. warto tu wymienić: Adama Jarzębskiego i Mikołaja Zieleńskiego, a także J. S. Bacha, Vivaldiego, Haendla, Tartiniego, Corellego, Telemanna. Były to sonaty, koncerty, sinfonie, suity, sonatiny. Z literatury klasycznej w repertuarze zespołu znalazły się kompozycja Haydna i Mozarta, m.in. Eine kleine Nachtmusik czy Divertimento D-dur. Muzyka romantyczna również znalazła się w kręgu zainteresowań "Ad deliberandum". Z tego okresu wykonywano utwory takich mistrzów, jak Schubert, Mendelssohn, Brahms oraz Radziwiłł, Janiewicz, Dobrzyński, Kleszczyński.

A. Janosz-Olszowy, Zespół kameralny "Ad deliberandum" z Grudziądza. ZN 15, AM Bydgoszcz 2002, s. 157

Atrybuty

Ilość powiązanych elementów: 1

Osoby

Newsletter

Logo_am

Um_bydgoszcz

Fundacja_konsonans

Projekt współfinansowany przez Miasto Bydgoszcz

Copyright © 2000-2013 Akademia Muzyczna w Bydgoszczy Muzyczne Archiwum Pomorza i Kujaw