Banner2

OSOBY

Suchenek Renata

Dane

Imię

Renata

Nazwisko

Suchenek

Tytuł akademicki

dr

Biografia

Renata Suchenek - doktor nauk humanistycznych, historyk, polonista 

Doktor nauk humanistycznych. Stopień naukowy doktora nauk humanistycznych uzyskała w roku 2006 na podstawie rozprawy doktorskiej Tadeusza Różewicza świadectwo o swoich czasach napisanej pod kierunkiem prof. Bohdana Lapisa w Instytucie Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stopień naukowy doktora nauk humanistycznych z zakresu językoznawstwa uzyskała w roku 2011 na podstawie rozprawy doktorskiej Orzeczenie syntetyczne wyrażające percepcję wzrokową napisanej pod kierunkiem prof. Andrzeja S. Dyszaka na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Jest absolwentką dwóch kierunków studiów w stopniu magistra - filologii polskiej i historii. Tytuł magistra filologii polskiej uzyskała w 1999 roku na podstawie pracy magisterskiej Orzeczenie syntetyczne konstytuujące elementarne struktury zdaniowe (wkopał I - wlecze się V) napisanej pod kierunkiem prof. Andrzeja Otfinowskiego w Instytucie Filologii Polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Tytuł magistra historii uzyskała w 2003 roku na podstawie pracy magisterskiej Teatr amatorski działający w Bydgoszczy w latach 1908-1922 napisanej pod kierunkiem prof. Włodzimierza Jastrzębskiego w Instytucie Historii Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego.

Jest członkiem dwóch towarzystw: Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego od 2007 roku i Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego od 2008 roku.

Doświadczenie dydaktyczne zdobywała jako nauczyciel akademicki, pracując w charakterze asystenta i później starszego wykładowcy w Zakładzie Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego na Uniwersytecie im. Kazimierza Wielkiego (wcześniej w Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego).

Zobacz:

http://www.wsb.net.pl/dr-renata-suchenek

Publikacje

Wydarzenia

Instytucje

Ilość powiązanych elementów: 1

Atrybuty

Ilość powiązanych elementów: 1

Newsletter

Logo_am

Um_bydgoszcz

Fundacja_konsonans

Projekt współfinansowany przez Miasto Bydgoszcz

Copyright © 2000-2013 Akademia Muzyczna w Bydgoszczy Muzyczne Archiwum Pomorza i Kujaw