Banner2

OSOBY

Kałdowski Jerzy

Dane

Imię

Jerzy

Nazwisko

Kałdowski

Miejsce urodzenia

Chełmno

Miejsce śmierci

Świecie

Tytuł akademicki

mgr

Biografia

Jerzy Kałdowski - organista, historyk-mediewista, założyciel i długoletnim dyrektorem Muzeum Ziemi Chełmińskińskiej. Syn Anastazego Kałdowskiego.

Naukę w szkole powszechnej rozpoczął przed II wojną światową i kontynuował przymusowo w szkole niemieckiej, w czasie okupacji hitlerowskiej, korzystając jednocześnie z tajnego nauczania. Muzyki uczył się u swego ojca i w szkołach muzycznych w Chełmnie oraz w Bydgoszczy w latach 1944–1950. Już jako młody człowiek (w roku 1944) przejął po swym bracie Zbigniewie funkcję organisty w Starogrodzie blisko Chełmna. Naukę w zakresie szkoły średniej odbywał w latach 1945–1950 w chełmińskim gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym. Pełniłem tez w tym czasie honorowo służbę organisty przy kościele gimnazjalnym. Przed maturą aresztowany przez UB za antykomunistyczną działalność, skazany na 10 lat więzienia. Przesiedział je w katowniach Urzędu Bezpieczeństwa w Chełmnie i w Bydgoszczy, w więzieniu koronowskim i w stalinowskich kamieniołomach w Piechcinie.

            Po powrocie z obozu, który w 1954 roku kontynuował naukę w dziedzinie muzyki u swego ojca i w Studium Organistowskim przy Biskupstwie Chełmińskim w Pelplinie. W 1962 roku zdobył kwalifikacje organisty I klasy. Maturę zdał w 1956 roku, a w latach 1964–1969 studiowałem na wydziale humanistycznym UMK w Toruniu (historia – mediewistyka).            15 stycznia 1955 roku objął stanowisko organisty przy parafii św. Józefa w Chełmnie. Tutaj służył do stycznia 2009 roku. Współpracował ze swoim ojcem, do jego śmierci w 1965 roku. Realizował koncerty religijne, oprawy wokalno-muzyczne ważniejszych uroczystości kościelnych. Od 1962 do 1984 roku uczył muzyki i śpiewu kościelnego w Nowicjacie Zgromadzenia Sióstr Misjonarek św. Rodziny w Chełmnie.

Aktywny działacz kulturalno-społeczny. Pracował w zarządach Polskiego Towarzystwa Archeologicznego i Chełmińskiego Towarzystwa Kultury oraz jako społeczny opiekun zabytków i przewodnik krajoznawczy. Członek Towarzystwa Naukowego w Toruniu, współpracował z fundacją Archiwum Pomorskie Armii Krajowej w Toruniu. W wyniku jego starań opieką otoczono szereg zabytków, m.in. stare Chełmno – wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Kałdusie, gotycko-renesansowy ratusz i dwie średniowieczne wieże, które po konserwacji i adaptacji stały się godną siedzibą Muzeum Ziemi Chełmińskiej. Dzięki mojej inicjatywie odsłonięto liczne tablice i pomniki, np. Pomnik Niepodległości, Tablicę Ofiar Stalinizmu, Tablicę ks. G.G. Gorczyckiego. Niewątpliwie wielkim sukcesem było umieszczenie na wieży ratuszowej (po długotrwałych bojach ideologicznych) odnalezionego w 1982 roku wizerunku orła w koronie.

             Ważną formą jego aktywności muzealnej było m.in. organizowanie popularnych Spotkań Historycznych w Muzeum Ziemi Chełmińskiej, jak również imprezy cykliczne takie jak „Niedziela w Muzeum”, „Duch Bernarda” (widowisko historyczne), spotkania papieskie, kombatanckie, rydygierowskie, a także zakazane przez wiele lat, obchody z okazji święta 3 Maja, 17 Września oraz 11 Listopada.

            Jest autorem licznych publikacji – opracowań historycznych i biograficznych, w jego dorobku twórczym istotne miejsce zajmują małe formy poetycko-muzyczne, pisane także w języku łacińskim i niemieckim.

Odznaczenia i medale:

Złota Odznaka Zasłużonego Działacza Kultury                                            1976

Odznaka „ Za Zasługi dla Miasta Chełmna” Nr 5                                         1984

Medal „Zasłużonemu dla Diecezji Chełmińskiej”                                         1986

Krzyż Kawalerski „Polonia Restituta”                                                            1991

Medal Honorowy Mazurka Dąbrowskiego                                                   1993

Honorowe Członkostwo Związku Kadetów II RP Nr 6                                1994

Order Męczeństwa i Zwycięstwa                                                                    1995

Krzyż Walki o Niepodległość                                                                          1997

Krzyż Więźnia Politycznego                                                                            1997

Order „Polonia Mater Nostra Est”                                                                  1998

Nominacja oficerską PSZ                                                                                  2000

Patent Weterana Walk o Wolność i Niepodległość                                    2001  

 

Zobacz również:

Jerzy Kałdowski, Z dziejow życia i muzyki organistow chełmińskich Anastazego i Jerzego Kałdowskich, [w:] Musica ecclesiastica, pod red. A. Kłaput-Wiśniewskiej, ks. A. Filabera, Bydgoszcz 2009.

Z dziejow życia i muzyki organistow chełmińskich Anastazego i Jerzego Kałdowskich, [w:] Musica ecclesiastica, pod red. A. Kłaput-Wiśniewskiej, ks. A. Filabera, Bydgoszcz 2009.

Publikacje

Wydarzenia

Atrybuty

Ilość powiązanych elementów: 2

Newsletter

Logo_am

Um_bydgoszcz

Fundacja_konsonans

Projekt współfinansowany przez Miasto Bydgoszcz

Copyright © 2000-2013 Akademia Muzyczna w Bydgoszczy Muzyczne Archiwum Pomorza i Kujaw