Banner2

OSOBY

Rottermund Krzysztof

Dane

Imię

Krzysztof

Nazwisko

Rottermund

Miejsce urodzenia

Kalisz

Tytuł akademicki

dr hab.

Biografia

Krzysztof Rottermund, prof. nzw. dr hab. n. hum., do 31 sierpnia 2010 prof. US, od 1 września 2010 prof. Akademii Sztuki w Szczecinie. Ur. 25 sierpnia 1957 w Kaliszu. Uczęszczał tamże do Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia (wydział instrumentalny - skrzypce) oraz Technikum Budowy Fortepianów, gdzie był uczniem wybitnego fortepianmistrza Gustawa Arnolda Fibigera. W roku 1983 ukończył z wyróżnieniem studia w zakresie teorii muzyki na Wydziale Kompozycji, Teorii Muzyki i Dyrygentury Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu (promotor pracy magisterskiej prof. dr Maria Zduniak). Od 1 października 1983 pracował jako asystent, następnie starszy asystent w Instytucie Wychowania Muzycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach (obecnie Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy). W 1988 ukończył studia podyplomowe w kieleckiej WSP w zakresie doskonalenia pedagogicznego nauczycieli akademickich. Działał także jako stroiciel-korektor fortepianów, wykonując również renowacje i konserwacje instrumentów zabytkowych, oraz jako ekspert i rzeczoznawca Ministerstwa Kultury i Sztuki ds. fortepianów i pianin. W 1992 roku uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (promotor prof. zw. dr hab. Ludwik Bielawski), w 2006 stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych na Uniwersytecie Wrocławskim (pierwsza habilitacja w zakresie historii kultury muzycznej na tej uczelni po 1945 roku). Zainteresowania naukowo-badawcze prof. Rottermund koncentruje na historii muzyki, zwłaszcza polskiej XIX i XX wieku, instrumentologii oraz teorii muzyki. Zajmuje się także publicystyką muzyczną. Współpracuje z Krajowym Ośrodkiem Badań i Dokumentacji Zabytków w Warszawie (obecnie Narodowy Instytut Dziedzictwa), dla którego sporządza karty ewidencyjne zabytkowych instrumentów muzycznych, Muzeum Historii Przemysłu (Dział Fortepianów) w Opatówku koło Kalisza, oraz z innym placówkami i muzykologami w kraju i za granicą. Prof. Rottermund jest członkiem zwyczajnym Związku Kompozytorów Polskich (w Sekcji Muzykologów), Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego, Society for Polish Music, Los Angeles.

Nagrody i wyróżnienia:

 • 1986 - nagroda rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach za osiągnięcia w dziedzinie naukowej
 • 2006 - stypendium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • 2007 - nagroda rektora Uniwersytetu Szczecińskiego za szczególne osiągnięcia naukowe
 • 2007 - stypendium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Bibliografia wybrana:

 • Rottermund Krzysztof. W: Złota Księga Jubileuszu 25-lecia Uniwersytetu Szczecińskiego 1984-2009, red. K. Pikoń. Polski Instytut Biograficzny, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2009 
 • Rottermund Krzysztof. W: Encyklopedia Szczecina, Suplement 2, red. Tadeusz Białecki, Szczecin 2007
 • Rottermund Krzysztof. W: Encyklopedia polskiej emigracji i Polonii, tom 4, red. Kazimierz Dopierała, Toruń 2005
 • Rottermund Krzysztof. W: Polsko-niemiecki leksykon biograficzny. Ludzie polskiej książki i prasy w Niemczech (koniec XX w.) Opr. Maria Kalczyńska. Państwowy Instytut Naukowy, Instytut Sląski w Opolu, Opole 2001
 • Aleksandra Proscewicz: Krzysztof Rottermund o instrumentach muzycznych w Wielkopolsce. "Kurier Polonica" [Berlin] 2003 nr 2
 • Beniamin Vogel: Przemysł muzyczny dawnej Wielkopolski [recenzja książki: Krzysztof Rottermund, Budownictwo instrumentów muzycznych na terenie Wielkopolski w XIX i 1. połowie XX wieku. Poznań 2002] "Ruch Muzyczny" 2003 nr 6 
 • Beniamin Vogel: Krzysztof Rottermund, Budownictwo instrumentów muzycznych na terenie Wielkopolski w XIX i 1. połowie XX wieku, nakładem Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2002. "Rocznik Kaliski", tom XXIX, red. Andrzej Nowak, Kalisz 2003
 • Beniamin Vogel: Fortepian i muzyka fortepianowa na Sląsku do 1945 roku [recenzja książki: Krzysztof Rottermund, Budownictwo fortepianów na Sląsku do 1945 roku. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004] "Ruch Muzyczny" 2004 nr 26
 • Beniamin Vogel: Krzysztof Rottermund o budownictwie fortepianów na Sląsku do 1945 roku. "Kurier Polonica" [Berlin] 2005 nr 3
 • Beniamin Vogel: Krzysztof Rottermund, Budownictwo fortepianów na Sląsku do 1945 roku. Szczecin 2004. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego [recenzja]. W: "Muzyka", kwartalnik Instytutu Sztuki PAN, 2007 nr 4

Recenzent przewodów doktorskich i habilitacyjnych: 

 • Maria Szymanowicz: Organy w kościołach diecezji radomskiej. Historia i stan obecny. Rozprawa habilitacyjna. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Lublin, 22 maja 2007
 • Damian Konicki: Organy i organiści na terenie powiatu mieleckiego. Rozprawa doktorska. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Lublin, 15 października 2007
 • Wiktor Zygmunt Łyjak: Organy w kościołach ewangelickich w Królestwie Polskim w latach 1815-1864. Rozprawa habilitacyjna. Uniwersytet Wrocławski. Wrocław, 12 marca 2008

[Dane: http://www.us.szc.pl/main.php/rottermund]

Wydarzenia

Instytucje

Atrybuty

Ilość powiązanych elementów: 1

Newsletter

Logo_am

Um_bydgoszcz

Fundacja_konsonans

Projekt współfinansowany przez Miasto Bydgoszcz

Copyright © 2000-2013 Akademia Muzyczna w Bydgoszczy Muzyczne Archiwum Pomorza i Kujaw