Banner2

OSOBY

Stankiewicz Jerzy

Dane

Imię

Jerzy

Nazwisko

Stankiewicz

Miejsce urodzenia

Wilno

Tytuł akademicki

dr

Biografia

Jerzy Stankiewicz - muzykolog

W latach 1962-68 studiował muzykologię pod kierunkiem Michała Bristigera, Michała Józefa Chomińskiego, ks. Hieronima Feichta, Zofii Lissy i Marian Sobieskiego oraz historię sztuki na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1969-70 pogłębiał wiedzę z zakresu muzykologii u Luigi Rognoniego i Paolo Emilio Carapezzy oraz historii sztuki u Marii Grazii Paolini na Università degli Studi w Palermo. W 1970 otrzymał stypendium Uniwersytetu Bolońskiego, w ramach którego odbył staż i studiował sztukę oraz ikonografię mozaiki w Rawennie. W latach 1971-74 kontynuował studia pod kierunkiem Elżbiety Dziębowskiej w Katedrze Historii i Teorii Muzyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, które zakończył pracą magisterską z wyróżnieniem: „Réveil des Oiseaux” Oliviera Messiaena. W 1977 został stypendystą Rządu Francuskiego i odbył staż u Oliviera Messiaena w Konserwatorium Paryskim, w latach 1989-91 w Centre Acanthe w Awinionie (dyr. Claude Samuel), a w latach 1990-2007 wielokrotnie uzyskał stypendia Fundacji „Pro Helvetia” na pobyty badawcze w Szwajcarii i na Ukrainie.  
W 1974 rozpoczął pracę w Polskim Wydawnictwie Muzycznym na stanowisku redaktora merytorycznego i kontynuował ją do 1989. Jednocześnie w latach 1979-89 pracował jako sekretarz redakcji „Res Facta” oraz redaktor „Biblioteki Res Facta” i „Pagine”. W latach 1978-81 oraz 1991-98 prowadził autorskie cykle audycji w Polskim Radiu – Program 2 i 3 (Dzieła Oliviera Messiaena, Mistrzowskie interpretacje dzieł Oliviera Messiaena, Inny świat Oliviera Messiaena, 700 lat muzyki szwajcarskiej), Radiu Mariackim w Krakowie (Muzyka zwierciadłem duszy) oraz Radiu Kraków (Muzyka kompozytorów krakowskich).
Zorganizował wiele koncertów promocyjnych polskiej muzyki współczesnej i wygłosił w wielu ośrodkach europejskich oraz Stanach Zjednoczonych wykłady o polskiej muzyce, m.in. w uczelniach: Florida International University w Miami, Uniwersytecie św. Józefa w Bejrucie, Uniwersytecie w Zurychu, Uniwersytecie Mateja Beli w Bańskiej Bystrzycy, Uniwersytecie Wołyńskim w Łucku, w Akademiach Muzycznych we Lwowie, Kijowie i Mińsku. Przedstawił referaty i komunikaty na seminariach, konferencjach i międzynarodowych kongresach, m.in. w Birmingham, La Grave, La Chaux-de-Fonds, Görlitz, Oberammergau oraz w Chinach na Światowym Kongresie Muzycznym Yang-qin i Beijing Forum, a także liczne wykłady i prelekcje w takich ośrodkach, jak Berno, Pezinok, Znojmo, Kiszyniów, Witebsk, Równe, Ostróg, Tarnopol, Winnica, Drohobycz, Kołomyja, Użhorod, Kirowograd, Światogorsk (koło Doniecka), ponadto w Instytutach Polskich w Paryżu i w Bratysławie oraz w Ambasadach RP w Moskwie i w Pradze.
Jerzy Stankiewicz działa aktywnie w Związku Kompozytorów Polskich. W 1994 rozpoczął trwającą do dzisiaj współpracę ze środowiskiem słowackim, w 1995 ze Związkiem Kompozytorów Ukrainy, w 1997 ze Związkiem Kompozytorów Białorusi, a w 1998 z kompozytorami Mołdawii, mającą na celu promocję polskiej muzyki współczesnej w krajach sąsiadujących, za co w 2004 otrzymał Nagrodę Honorową Związku Kompozytorów Polskich. W 1994 został wybrany prezesem Oddziału Krakowskiego ZKP, w latach 1995-99 sprawował także funkcję wiceprezesa Zarządu Głównego ZKP. W 1994 zorganizował nową edycję programową Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich, przekształcając je w międzynarodowy festiwal muzyki współczesnej (do dziś 16 edycji, w tym festiwale pamięci Marka Stachowskiego i Krystyny Moszumańskiej-Nazar), którego jest dyrektorem artystycznym. Ponadto zorganizował w Krakowie dwa festiwale muzyki Oliviera Messiaena (1989, 2002), konferencję interdyscyplinarną „Message Kwartetu na koniec Czasu O. Messiaena" (2002), Festiwal Franka Martina (1991) oraz festiwal muzyki kanadyjskiej (1996). Jest inicjatorem i od 2004 dyrektorem artystycznym, we współpracy z Filharmonią Wołyńską, pięciu edycji Międzynarodowego Festiwalu Pogranicza Muzyki Współczesnej im. Igora Strawińskiego („Strawiński i Ukraina”) w Uściługu i Łucku na Wołyniu (Ukraina).
Od 1991 należy do Société Frank Martin w Genewie, w latach 1995-98 był członkiem Rady Kultury przy Wojewodzie Krakowskim; od 1996 jest członkiem Komisji Stypendiów Twórczych przy Prezydencie miasta Krakowa, od 2003 członkiem honorowym Stowarzyszenia Mieszany Chór Mariański w Krakowie.
W 2001 został odznaczony Medalem Gustawa Mahlera za współpracę z Międzynarodowym Festiwalem Sztuki Chóralnej w Jihlavie i promocję polskiej muzyki chóralnej w Czechach. W 2006 otrzymał Złotą Odznakę Libańskiego Wyższego Konserwatorium w Bejrucie za promocję muzyki współczesnej. W 2008 przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyróżniony został srebrnym medalem „Zasłużony dla Kultury - Gloria Artis”, zaś 28 kwietnia 2009 otrzymał tytuł doktora honoris causa Akademii Muzycznej im. Mykoły Łysenki we Lwowie.
Wielu kompozytorów dedykowało Jerzemu Stankiewiczowi swoje utwory, m.in. Roman Berger, Zbigniew Bujarski, Aleksander Gabryś, Ryszard Gabryś, Halina Gareława, Krzysztof Kostrzewa, Ołeksandr Kozarenko, Juliusz Łuciuk, Krystyna Moszumańska-Nazar, Eugeniusz Popławski, Katarzyna Stępniewska, Paweł Sydor, Igor Szczerbakow. 4 czerwca 2009 w ramach 21. Międzynarodowych Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich odbył się koncert jubileuszowy Jerzego Stankiewicza, na którym wykonano osiem dedykowanych mu utworów kompozytorów polskich, ukraińskich i białoruskich.

Zobacz:

http://www.polmic.pl/index.php?option=com_mwosoby&id=389&view=czlowiek&litera=21&Itemid=7&lang=pl

Wydarzenia

Atrybuty

Ilość powiązanych elementów: 1

Newsletter

Logo_am

Um_bydgoszcz

Fundacja_konsonans

Projekt współfinansowany przez Miasto Bydgoszcz

Copyright © 2000-2013 Akademia Muzyczna w Bydgoszczy Muzyczne Archiwum Pomorza i Kujaw