Banner2

OSOBY

Anderlik (von Anderlit) Oskar

Dane

Imię

Oskar

Drugie imię

Wojciech

Nazwisko

Anderlik (von Anderlit)

Miejsce urodzenia

Brno

Miejsce śmierci

Inowrocław

Biografia

Oskar Wojciech Anderlik. urodzony 30. 12. 1870 w Brnie. kształcił się w Brnie, Trieście i Poznaniu. Dyrygent, pianista, pedagog, animator życia muzyczengo. Przybył do Inowrocławia w 1894 roku. W 1986 utworzył w tym mieście własne konserwatirum. Uczył w konserwatorium gry na fortepianie, harmonii, śpiewu. Często występował jako śpiewak i dyrygent chórów. (m.in. Męskiego Stowarzyszenia Śpiewaczego). Ożenił się z Niemką Anną Porsch, związał się z mniejszością niemiecką. Pisywał do wychodzącego w latach 1874-1939 "Kujawischer Bote". Był członkiem niemieckiej loży masońskiej. Wchodził w skład zarządu organizacji Deutschumsbund zum Wahrung der MinderheitenrechteW tym czasie stosunki polsko-niemieckie układały się bardzo dobrze, organizowano wspólne koncertyw kościele ewangelickim i w Domu Masonerii.

W 1868 otworzył własne konserwatorium, które początkowo mieściło się przy ul. Zygmuntowskiej 9 (obecnie ul. Solankowa), a następnie przy ul. Toruńskiej 19. Zatrudniał czworo nauczycieli, a sam uczył gry na fortepianie i harmonii oraz śpiewu. Był pierwszym nauczycielem – Ireny Dubiskiej. Występował często jako śpiewak, dyrygował orkiestrą i chorami, m. in. chórem Męskiego Stowarzyszenia Śpiewaczego. Uczniowie jego konserwatorium występowali z koncertami na rzecz społeczeństwa, np. dla inwalidów 140 p.p. (1916).

W 1923 r. Andrelik został dyrygentem Związku Niemieckich Męskich Stowarzyszeń Śpiewaczych w Poznańskiem i na Pomorzu.

 

Zmarł 26 września 1936 w Inowrocławiu (nie potwierdzają tego polskie księgi urzędowe). Zob A. Brejza, Życie muzyczne Inowrocławia... w: ZN 1, AM Bydgoszcz 1992 A. Brejza, Życie muzyczne Inowrocławia po II wojnie światowej, w: ZN 9 AM Bydgoszcz 1996 por. E. Mikołajczak, Andelik Oskar, w: Inowrocławski Słownik Biograficzny – pod red. Edmunda Mikołajczaka  -  Zeszyt Drugi, Inowrocław 1994 str. 5 , Słownik muzyków polskich s.120 red. J. Chomiński, Kraków 1964-1967

 

 

 

 

 

Instytucje

Atrybuty

Ilość powiązanych elementów: 1

Newsletter

Logo_am

Um_bydgoszcz

Fundacja_konsonans

Projekt współfinansowany przez Miasto Bydgoszcz

Copyright © 2000-2013 Akademia Muzyczna w Bydgoszczy Muzyczne Archiwum Pomorza i Kujaw