Banner2

OSOBY

Popławski Marceli

Dane

Imię

Marceli

Drugie imię

Feliks

Nazwisko

Popławski

Miejsce urodzenia

Pieńkówka

Miejsce śmierci

Łódź

Biografia

MARCELI POPŁAWSKI - kompozytor, pedagog

Marceli Feliks Popławski urodził się 9.07.1882 r. w Pieńkówce, w pow. jampolskim na Podolu. Po ukończeniu gimnazjum w Żytomierzu udał się do Kijowa, gdzie w latach 1900-1903 studiował na politechnice, a potem na wydziale prawa tamtejszego uniwersytetu. W latach 1903-1907 uczęszczał do kijowskiej szkoły muzycznej. Studia muzyczne odbył w Lipsku i tam w 1908 r. otrzymał dyplom kompozytorski z odznaczeniem w klasie Maxa Regera i dyplom wirtuozowski w klasie skrzypiec. Potem studiował jeszcze kompozycję u Wincentego d'Indy'ego w Paryżu, a następnie u Aleksandra Głazunowa w Petersburgu.

W okresie pobytu we Francji grał w kilku orkiestrach i sporo komponował. W 1912 r. rozpoczął działalność pedagogiczną jako profesor klasy skrzypiec w szkole muzycznej Cesarskiego Towarzystwa Muzycznego w Jarosławiu nad Wołgą. W 1917 r. udał się do Kijowa, gdzie wraz z Jarosławem Iwaszkiewiczem, Mieczysławem Szpakiewiczem, Stanisławem Kwaskowskim i innymi utworzył teatr "Studyo", w którym był kierownikiem muzycznym i kompozytorem wielu ilustracji muzycznych do sztuk teatralnych. W 1920 r. przedostał się do Warszawy, gdzie był urzędnikiem Komisariatu Rządu, skąd w 1921 r. powołano go do Torunia na stanowisko kierownika muzycznego Teatru Narodowego. W 1923 r. Popławski objął obowiązki dyrektora Konserwatorium Toruńskiego i dyrektora artystycznego Pomorskiego Towarzystwa Muzycznego oraz profesora klasy skrzypiec. Dzięki m.in. jego zabiegom w listopadzie 1925 r. Konserwatorium PTM zostało zatwierdzone przez Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego i zaliczone do wyższych uczelni artystycznych pod nazwą Konserwatorium Muzyczne Pomorskiego Towarzystwa Muzycznego. W czasie pobytu w Toruniu Popławski organizował i brał czynny udział w koncertach muzycznych, wykonywanych przez uczniów i pedagogów Konserwatorium. W 1932 r. opuścił Toruń i zamieszkał najpierw w Równem, a potem w Warszawie. Po wojnie został dyrektorem w Szkole Muzycznej w Pabianicach.

Marceli Popławski zmarł 1.05.1948 r. w Łodzi. Jego dorobek kompozytorski w większości zaginął w latach I i II wojny światowej.

Słownik Muzyków Polskich, t. 2, Warszawa 1964 i Toruńskiego Słownika Biograficznego, t. 2, Toruń 1998. w 80 lat Toruńskich Szkól Muzycznych, Toruń 2001.

Instytucje

Atrybuty

Newsletter

Logo_am

Um_bydgoszcz

Fundacja_konsonans

Projekt współfinansowany przez Miasto Bydgoszcz

Copyright © 2000-2013 Akademia Muzyczna w Bydgoszczy Muzyczne Archiwum Pomorza i Kujaw