Banner2

OSOBY

Nowik Wojciech

Dane

Imię

Wojciech

Nazwisko

Nowik

Tytuł akademicki

prof. dr hab.

Biografia

Prof. dr hab., muzykolog, kierownik Katedry Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie. Absolwent Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego, stopień doktora uzyskał w 1978 roku na podstawie rozprawy Problemy procesu twórczego F. Chopina w świetle jego autografów muzycznych. Habilitował się w 2001 roku na Wydziale Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół semiotyki muzycznej, analizy i interpretacji dzieła muzycznego oraz historii i teorii muzyki XVIII-XX wieku. Jest chopinologiem, badaczem autografów, szkiców i pierwodruków dzieł Chopina, autorem rekonstrukcji oraz edycji jego utworów. Opublikował pracę "Chopinowski idiom sonatowy" (Warszawa 1998) oraz liczne artykuły m.in. w "Rocznikach Chopinowskich", "Chopin Studies". Uczestniczy w licznych międzynarodowych kongresach i konferencjach naukowych głównie poświęconych Chopinowi. W latach 1973-1990 członek Rady Naukowej TIFC.

Musicologist, Head of the Department of Music Theory of the F. Chopin Academy of Music in Warsaw. Graduate of Musicology at Warsaw University, he obtained his doctor's degree in 1978 for his study, Problems of F. Chopin's creative process in the light of his musical autographs. He habilitated in 2001 at the Department of History of Adam Mickiewicz University in Poznań. His professional interests focus on musical semiotics, analysis and interpretation of a musical work, as well as the history and theory of 18th-20th century music. He studies Chopin's autographs, the drafts and first editions of his works. He is the author of reconstructions and editions of Chopin's works. He published the study, Chopin's sonata idiom (1998) and a number of articles in e.g. "Chopin Year-books" ("Roczniki Chopinowskie"), "Chopin Studies". He takes part in many international conferences and symposiums particularly devoted to Chopin. In 1973-1990 he was a member of the Academic Council of the Frederic Chopin Society.

Publikacje

Wydarzenia

Instytucje

Atrybuty

Ilość powiązanych elementów: 1

Newsletter

Logo_am

Um_bydgoszcz

Fundacja_konsonans

Projekt współfinansowany przez Miasto Bydgoszcz

Copyright © 2000-2013 Akademia Muzyczna w Bydgoszczy Muzyczne Archiwum Pomorza i Kujaw