Banner2

INSTYTUCJE

Rada Artystyczno-Kulturalna miasta Bydgoszczy

Dane

Nazwa

Rada Artystyczno-Kulturalna miasta Bydgoszczy

Adres

Bydgoszcz

Data powstania

1934-12-04

Data zakończenia

1939

Opis

Rada Artystyczno-Kulturalna   -   jej powstanie wywołane było potrzebą integracji i ukierunkowania działań wszystkich towarzystw działających w Bydgoszczy zakresie kultury i sztuki.  Działacze i delegaci poszczególnych towarzystw doprowadzili do zwołania posiedzenia, na którym 4 XII 1934r. powołano Radę Artystyczno-Kulturalną (RAK). Wybrano 20-osobowy  zarząd i 4-osobowe prezydium. Prezesem został dr Witold Bełza, dyrektor Biblioteki Miejskiej. Jako pierwszą powołano w 1935 r. Sekcję Literacką.  Sekcja plastyczna i muzyczna powstały w 1937.,  radiowa w 1938 r. Na posiedzeniu zarządu w dniu 6 XI 1935r. prezesem wybrano inż. dypl. Eugeniusza Wasilewskiego, dyrektora Liceum Handlowego Koedukacyjnego Izby Przemysłowo-Handlowej. W 1937 r. prezesował dr Włodzimierz Kulmatycki, pracownik naukowy Państwowego Naukowego Instytutu Rolniczego. Mjr dypl. w stanie spoczynku Kazimierz Sergiusz Południowski pełnił funkcje prezesa od 1938 do września 1939r.

Staraniem RAK uruchomiono w Bydgoszczy 4 I 1937r. podstudio Pomorskiej Rozgłośni Polskiego Radia  w Toruniu, a 10 X 1937 r. otwarto Ogólnopolską Wystawę Radiową. Organizowano odczyty i spotkania z wybitnymi pisarzami, kompozytorami, naukowcami, animatorami sztuki i plastykami. Zarząd Rady Artystyczno-Kulturalnej współpracował z Muzeum Miejskim, Biblioteką Miejską organizował koncerty, audycje radiowe i wystawy. Znacznie rozwinął się ruch wydawniczy i współpraca z bydgoskimi dziennikarzami.

 

W skład sekcji muzycznej weszli: Leonard Piątkiewicz – kierownik biura sprzedaży firmy Polskie Kopalnie Skarbowe na Górnym Śląsku, adwokat Stanisław Domke i mgr Alfons Rösler, muzyk i nauczyciel Miejskiego Konserwatorium Muzycznego. Wyjątkowo zdolny i pracowity A. Rözler, przy parciu Rady i współpracy członków sekcji muzycznej, w lutym 1938 r. zorganizował orkiestrę  symfoniczną. Aktywność i rozszerzenie działalności  sekcji muzycznej, wykraczającej poza ramy działalności RAK, doprowadziło do zmian organizacyjnych  tej organizacji.

Kazimierz S.Południowski  zaproponował, aby rozwiązać sekcję muzyczna, a powołać w to miejsce Towarzystwo Muzyczne.

Dnia 10 X 1938 r. w sali Rady Miejskiej zebrali się członkowie sekcji, zainteresowani muzycy, animatorzy, działacze i miłośnicy muzyki. Podjęli decyzję o założeniu Towarzystwa  Muzycznego w Bydgoszczy. Prezesem wybrano Leonarda Piątkiewicza, a kierownikiem artystycznym Alfonsa Röslera. Po rozwiązaniu sekcji muzycznej RAK jej działalność kontynuowało Towarzystwo Muzyczne pod opieką Rady Artystyczno-Kulturalnej.

 

 R.Kuczma, Rada Artystyczno-Kulturalna,  [hasło] w: Bydgoski Leksykon Muzyczny, Z. Pruss [red.] Bydgoszcz 2004, s. 484.

 

Atrybuty

Ilość powiązanych elementów: 1

Osoby

Newsletter

Logo_am

Um_bydgoszcz

Fundacja_konsonans

Projekt współfinansowany przez Miasto Bydgoszcz

Copyright © 2000-2013 Akademia Muzyczna w Bydgoszczy Muzyczne Archiwum Pomorza i Kujaw