Banner2

INSTYTUCJE

Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej - Strzelno

Dane

Nazwa

Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej - Strzelno

Adres

Strzelno

Data powstania

1971

Opis

Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej - Strzelno pod patronatem Urzędu Miasta i Gminy

W roku 1971 podjęto udaną próbę zorganizowania orkiestry dętej (na bazie istniejącego już zespołu) przy jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzelnie. Swą działalność w pełni rozpoczęła rok później, krótki czas prowadzona przez Bernarda Koteckiego. Orkiestra, obok występów w środowisku lokalnym, zaczęła uczestniczyć w Wojewódzkich Przeglądach Orkiestr Dętych. Prawdziwy rozkwit jej działalności datuje się na rok 1988 kiedy to kapelmistrzem został Roman Hyży. Zwiększenie składu orkiestry z kilkunastu do ponad dwudziestu muzyków znamionowało zmiany i rozwój zespołu. Trzeba dodać, że większość z nowych członków zespołu stanowili uczniowie wspomnianego wyżej kapelmistrza, przez długie lata jedynego w mieście nauczyciela gry na instrumentach dętych. Orkiestra po reorganizacji zaczęła odnosić sukcesy na Wojewódzkich Przeglądach Orkiestr Dętych w Łabiszynie, Sępólnie czy Nakle, a także na międzywojewódzkich przeglądach w Czarnkowie i Wronkach. Zwieńczeniem pracy nowego kapelmistrza było zakwalifikowanie i udział orkiestry w Ogólnopolskim Przeglądzie Orkiestr Strażackich w Chodzieży w 1994 roku.

Warty opisania jest też fakt, że Orkiestra OSP od samego początku swej działalności uczestniczyła w życiu religijnym strzeleńskiej parafii ubogacając je od strony muzycznej. Pieśni religijne przez nią grane, często w opracowaniach poczynionych w niedoskonały sposób przez amatorów, wzmacniały ducha religijnego mieszkańców w tak ciężkich dla kościoła latach 70. i 80. Do niezapomnianych chwil w historii parafii można na przykład zaliczyć czas jej nawiedzenia przez kopię obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w 1978 roku, gdzie ciężar oprawy muzycznej spoczywał na orkiestrze, ze względu na plenerowy charakter sprawowanej liturgii.

W 1996 roku po Romanie Hyżym, który pożegnał się z orkiestrą ze względu na zły stan zdrowia, kapelmistrzostwo przejęli Jacek Jackowski i Piotr Barczak – uczniowie wyżej wspomnianego. Orkiestra pod ich kierownictwem cały czas utrzymywała dobry poziom wykonawczy czego wynikiem – obok pomniejszych sukcesów – było zakwalifikowanie się do Ogólnopolskiego Przeglądu Orkiestr OSP w Bielsku-Białej w 1996 roku i Koninie w roku 1998. Ciągłe poszerzanie repertuaru stało się przyczyną coraz częstszego organizowania koncertów orkiestry, co można uznać za wyraz poparcia społecznego dla działalności zespołu i zauważenia jego samodzielnej funkcji kulturotwórczej, a nie tylko funkcji użytkowej przy oprawie muzycznej imprez lokalnych.

W Strzelnie istniała także (wchłonięta później przez Orkiestrę OSP) jeszcze jedna orkiestra. Była nią utworzona w 1978 roku przy Komendzie Hufca Harcerska Orkiestra Dęta przemianowana później na Międzyszkolną Orkiestrę Dętą. Kierowana na początku przez Eugeniusza Olejnika po dwóch latach została przejęta przez wspomnianego przy okazji Orkiestry OSP Romana Hyżego. Warto dodać, że pełnił on w tej orkiestrze zarówno funkcje kapelmistrza, jak i jedynego (!) instruktora, przez co jego zasługi dla organizacji edukacji muzycznej w naszym mieście są ogromne. Orkiestra choć nie mogła równać się z podobnymi zespołami z większych ośrodków miejskich, wniosła do życia muzycznego Strzelna duże ożywienie poprzez swoje koncerty, a przede wszystkim przez koncentrację w swych szeregach chętnej do nauki gry młodzieży. Duża rotacja członków orkiestry, powodowana przede wszystkim ukończeniem nauki w miejscowych szkołach czy przejściem do innych orkiestr spowodowała, że nigdy nie zdołała się rozwinąć ponad skład typu „fanfara” choć i tak została zauważona i doceniona. Wyrazem tego może być organizowanie w Strzelnie przeglądów orkiestr młodzieżowych (ostatni w 1986), które zgromadziły najlepsze orkiestry z województwa bydgoskiego z Orkiestrą Technikum Elektronicznego z Bydgoszczy czy Technikum Leśnego z Tucholi na czele. Były to duże i na wysokim poziomie stojące wydarzenia muzyczne dla mieszkań span style="font-family: Times-Roman">ców naszego miasta.

Zobacz:

Ewelina Boesche-Kopczyńska, Piotr Barczak, Życie muzyczne Strzelna (1945-2005), w: Wydarzenia muzyczne na Pomorzu i Kujawach, pod red. A. Kłaput-Wiśniewskiej, B. Mielcarek-Krzyżanowskiej, Bydgoszcz 2006, ss. 21-29.

Atrybuty

Ilość powiązanych elementów: 1

Osoby

Newsletter

Logo_am

Um_bydgoszcz

Fundacja_konsonans

Projekt współfinansowany przez Miasto Bydgoszcz

Copyright © 2000-2013 Akademia Muzyczna w Bydgoszczy Muzyczne Archiwum Pomorza i Kujaw