Banner2

OSOBY

Drzewiecki Jan

Dane

Imię

Jan

Nazwisko

Drzewiecki

Miejsce urodzenia

Bydgoszcz

Data urodzenia

1938-06-18

Miejsce śmierci

Inowrocław

Data śmierci

2006-11-28

Tytuł akademicki

mgr

Biografia

Jan Drzewiecki - pianista, kompozytor, aranżer, dyrygent

Jan Drzewiecki urodził się 18 czerwca 1938 roku w Bydgoszczy. Okres okupacji spędził z matką w Bydgoszczy. Po wyzwoleniu rozpoczął naukę w Szkole Podstawowej nr 25 i Państwowej Niższej Szkole Muzycznej w Bydgoszczy, które ukończył w 1952 roku. W tym samym roku rozpoczął naukę w Państwowym Liceum Muzycznym w Bydgoszczy, w klasie fortepianu Zygmunty Morskiej. Liceum ukończył w 1957 roku. W ostatniej klasie Liceum Muzycznego Jan Drzewiecki pracował na części etatu w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy grając na czeleście i partie harfy na fortepianie (Filharmonia Pomorska nie posiadała jeszcze na własność tego instrumentu). Tuż po maturze w roku 1957 J. Drzewiecki rozpoczął studia w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Poznaniu na Wydziale Instrumentalnym, w klasie fortepianu, potem przeniósł się na studia do Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Sopocie na Wydział Kompozycji, Teorii i Dyrygentury (1958-1964). Dyplom tej uczelni uzyskał 4 września 1964 roku broniąc pracy magisterskiej na temat „IV Symfonia Koncertująca” Karola Szymanowskiego.
Pierwszą pracą zawodową w dziedzinie pedagogiki był angaż (od 1 września 1962) w charakterze akompaniatora i nauczyciela przedmiotów teoretycznych w Państwowej Podstawowej Szkole Muzycznej w Bydgoszczy za czasów dyrekcji Heleny Sempołowiczowej oraz w Państwowym Liceum Muzycznym, kierowanym wówczas przez Wacława Splewińskiego. W tych szkołach J. Drzewiecki pracował przez siedem lat, do roku 1969. Potem przyszły zagraniczne kontrakty w zespołach estradowych muzyki rozrywkowej w Skandynawii. Do szkolnictwa wrócił ponownie w roku 1977, pracując jako akompaniator w Zespole Szkół Muzycznych w Bydgoszczy do roku 1982. W tymże roku został zatrudniony na etacie w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Pracował w niej do roku 1999 tj. do chwili przejścia na emeryturę. Wykładając w bydgoskiej uczelni Jan Drzewiecki współpracował jako akompaniator w klasach instrumentalnych i wokalnych w Zespole Szkół Muzycznych w Bydgoszczy do roku 1992. Po przejściu na emeryturę pracował jeszcze w uczelni do roku 2001 (na umowę zlecenie).
Będąc osobą o wielostronnych uzdolnieniach muzycznych, otrzymywał różne propozycje artystyczne. W latach 1966-1969 był chórmistrzem, kierownikiem chóru w Zespole Pieśni i Tańca Ziemi Bydgoskiej, a w latach 1977-1979 kierownikiem artystycznym tego zespołu. W okresie 1971-1976 zaangażowany był też intensywnie w działalność Zespołu Estradowego „Czarne Berety” Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy. Jako pianista-akompaniator grał na organach elektronicznych w orkiestrze tego zespołu, potem był kierownikiem wokalnym, a następnie kierownikiem muzycznym-dyrygentem, kompozytorem i aranżerem w okresie, gdy szefem artystycznym tego zespołu był znany autor tekstów estradowych Zenon Wiktorczyk. Niewątpliwie bardzo aktywną dziedziną pracy zawodowej J. Drzewieckiego był akompaniament. Grał w lokalach rozrywkowych i orkiestrach Niemiec, Austrii, Danii. Występował w orkiestrach cyrkowych i rozrywkowych, na liniowych statkach pasażerskich, opływających różne strony świata.
Jan Drzewiecki zmarł 28 listopada 2006 w Inowrocławiu. Msza pogrzebowa została odprawiona 2 grudnia 2006 w Kościele św. Józefa Rzemieślnika w Bydgoszczy. Pogrzeb odbył się po mszy świętej na cmentarzu św. Józefa Rzemieślnika przy ul. Toruńskiej 164.

[Źródło: Alicja Weber, Jan Drzewiecki - nauczyciel improwizujący, w: Nauczyciele muzyki na Pomrzu i Kujawach, Bydgoszcz 2008]

Zobacz:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Drzewiecki_(pianista)

Instytucje

Atrybuty

Newsletter

Logo_am

Um_bydgoszcz

Fundacja_konsonans

Projekt współfinansowany przez Miasto Bydgoszcz

Copyright © 2000-2013 Akademia Muzyczna w Bydgoszczy Muzyczne Archiwum Pomorza i Kujaw