Banner2

INSTYTUCJE

Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego

Dane

Nazwa

Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego

Adres

Słowackiego 7
85-008 Bydgoszcz

Data powstania

1974-11-27

Opis

RYS HISTORYCZNY
Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy rozpoczęła działalność 1 października 1974 roku jako Filia Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Łodzi, lecz tradycje szkolnictwa muzycznego stopnia wyższego w regionie pomorsko-kujawskim sięgają czasów przedwojennych, kiedy to w roku 1927 utworzone zostało w Bydgoszczy przez wybitnego skrzypka Zdzisława Jahnke Miejskie Konserwatorium Muzyczne o charakterze akademickim. Kierowanie Filią bydgoską rektor PWSM w Łodzi prof. Zenon Płoszaj powierzył doc. Mirosławowi Pietkiewiczowi - prodziekanowi Wydziału Instrumentalnego, od października 1977 - prorektorowi do spraw Filii w Bydgoszczy. Struktura bydgoskiej szkoły była w tym okresie dwuwydziałowa; tworzyły ją: Wydział Instrumentalny i Wydział Wychowania Muzycznego. Usamodzielnienie Uczelni nastąpiło 27 listopada 1979 roku. Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Bydgoszczy nadano wówczas imię wybitnego polskiego kompozytora i patrioty Feliksa Nowowiejskiego. Pierwszym rektorem został prof. Roman Suchecki, który tę funkcję pełnił do 1987 roku. Drugim rektorem był w latach 1987-1993 prof. Franciszek Woźniak. Następnie funkcję Rektora sprawowali prof. dr Antoni Poszowski (1993-1999), prof. Jerzy Kaszuba (1999-2005), prof. Maria Murawska (2005-2012). Obecnie Rektorem ponownie został wybrany prof. Jerzy Kaszuba. Od roku akademickiego 1981/1982 Uczelnia ma pełną czterowydziałową strukturę: Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii, Wydział Instrumentalny z sekcją Pedagogiki Instrumentalnej, Wydział Wokalno-Aktorski i Wydział Dyrygentury Chóralnej i Edukacji Muzycznej (poprzednio: Wydział Wychowania Muzycznego). Kolejną ważną datą był dzień 1 stycznia 1982 roku, kiedy to Uczelnię przemianowano na Akademię Muzyczną im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Lata następne zapisały się powołaniem Podyplomowego Studium Chórmistrzowskiego (1984), Podyplomowego Studium Emisji Głosu (1989), Studium Pedagogicznego (1994) oraz Podyplomowego Studium Instrumentalistyki (1999).

Systematycznie powiększana też była baza materialna uczelni, na którą obecnie składają się budynki dydaktyczne z gmachem głównym przy ul. Słowackiego, kompleksem budynków przy ul. Staszica mieszczące łącznie m.in. 14 sal wykładów zbiorowych, 38 sal do zajęć indywidualnych i ćwiczeń, salę organową, aulę na 100 miejsc oraz salę koncertową na 140 miejsc, w której oddano w 1992 organy oraz budynkiem przy ul. Warmińskiego; budynek Biblioteki Głównej. Akademia dysponuje dwoma domami studenckimi, w których jest 165 miejsc, przydzielanych studentom przez komisję złożoną z Kanclerza Uczelni, Kierownika Domów Studenta, pracowników Akademii, oraz przedstawicieli Rady Mieszkańców Domów Studenckich. 
W roku 1990 ufundowany został Sztandar Uczelni. Sprzyjało to rozwojowi Uczelni, a wyrazem tego stały się nawiązywane kontakty i współpraca z wszystkimi uczelniami muzycznymi w kraju, z Hochschule fur Musik und Theater w Hamburgu, uczelniami muzycznymi w Osace, Bratysławie i Greiswald oraz z instytucjami muzycznymi (Krajowe Biuro Koncertowe, Filharmonia Pomorska, Opera Nova, Towarzystwo Muzyczne im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy). Najważniejsza jednak była stale wzrastająca liczba studentów i absolwentów uczelni oraz uzyskiwane przez nich nagrody na konursach muzycznych.

Obecnie w Akademii Muzycznej kształci się ponad 460 studentów (w tym cudzoziemcy) pod kierunkiem blisko 130 pedagogów, którzy pracę dydaktyczną łączą z ożywioną działalnością koncertową, twórczą i naukową.

Publikacje

Ilość powiązanych elementów: 52

Wydarzenia

Ilość powiązanych elementów: 613

Atrybuty

Media

Ilość powiązanych elementów: 222Osoby

Ilość powiązanych elementów: 335

Newsletter

Logo_am

Um_bydgoszcz

Fundacja_konsonans

Projekt współfinansowany przez Miasto Bydgoszcz

Copyright © 2000-2013 Akademia Muzyczna w Bydgoszczy Muzyczne Archiwum Pomorza i Kujaw