Banner2

OSOBY

Figas Maciej

Dane

Imię

Maciej

Nazwisko

Figas

Miejsce urodzenia

Gdynia

Biografia

Figas Maciej - dyrygent.

Dyrygent, dyrektor naczelny bydgoskiej opery od 1992 r. Ojciec Macieja był przez wiele lat śpiewakiem opery Bałtyckiej – tenor. M. Figas urodził się w Gdyni 7 kwietnia 1963 r. Ukończył Szkołę Muzyczną II stopnia  w klasie organów w Gdańsku – Wrzeszczu w 1984 r. Jeszcze w czasie nauki w tej szkole został studentem Wydziału Wychowania Muzycznego  i Rytmiki w Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku, który ukończył w 1987 r. W 1984 r. rozpoczął równolegle studia na Wydziale Wokalno – Aktorskim gdańskiej uczelni w klasie doc. A. Legeć – Matosiuk w zakresie śpiewu. Dwa lata później, w 1986 r., po rezygnacji z dalszej nauki śpiewu, podjął studia na Wydziale  Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu  w klasie prof. Witolda Krzemińskiego. Dyplom z dyrygentury uzyskał 1990 r. Będąc studentem, został zaproszony przez Jerzego Maksymiuka do prowadzenia koncertu z orkiestrą Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku, podczas którego dyrygował „Adagiettem” z V symfonii G. Mahlera. Pracę zawodową rozpoczął 5 stycznia 1988 r. na stanowisku asystenta – dyrygenta w Operze Nova. Od września 1990 r. został dyrygentem. W tym czasie uzupełniał wykształcenie w Podyplomowym Studium w zakresie marketingu w sferze kultury i sztuki, zorganizowanym przez  Wrocławską Akademię Ekonomiczną i Ministerstwo Kultury i Sztuki w Warszawie, ukończył je w 1991 r. W Operze Nova pełnił najpierw obowiązki dyrektora artystycznego (od kwietnia 1991 r.); potem już dyrektora artystycznego (od sierpnia tego samego roku). Od października tegoż roku objął obowiązki zastępcy dyrektora naczelnego, a już od 18 listopada 1992 r. powołany został na dyrektora naczelnego Opery Nova w Bydgoszczy i na tym stanowisku  pozostaje do dziś. Prowadząc spektakle i koncerty na bydgoskiej scenie, M. Figas dyryguje też spektaklami i koncertami w różnych miastach Polski, m. in. w Łodzi w Teatrze Wielkim, w Szczecinie w „Operze na zamku”, w Toruniu, Koszalinie, w Kudowie Zdroju w Ramach XXXIII Festiwalu Moniuszkowskiego, w Cieszynie, w Gnieźnie, we Wrocławiu, także za granicą. Jako dyrektor Opery Nova dyryguje stale zespołami bydgoskiej Opery Nova na scenach niemieckich, holenderskich, belgijskich, podczas licznych tournee twego teatru. Za znaczące w tych podróżach artystycznych uważa m. in. prowadzenie „Gali Operowej” ze światowej sławy tenorem Rene Kollo, na operowym festiwalu w Anten oraz występy w Bonn, Hamburgu, Hadze i Rotterdamie. Dużą satysfakcję dało artyście prowadzenie opery „Traviata” G. Verdiego w Holandii w 1999 r., wysoko ocenionej przez tamtejszą krytykę. Pierwszym dorobkiem fonograficznym M. Figasa było nagranie opery S. Moniuszki „Straszny Dwór” (w przekroju), w wykonaniu zespołów artystycznych Opery Nova we wrześniu 1994 r. Jako młody szef – dyrygent przeprowadził szybką „zmianę pokoleniową” w zespołach artystycznych bydgoskiej opery, głównie wśród śpiewaków – solistów i orkiestry. Odmłodził zdecydowanie zespół śpiewaków, stworzył sprawnie i dobrze grającą orkiestrę operową. Jest pomysłodawcą i dyrektorem artystycznym Bydgoskich Festiwali Operowych.

wg Alicja Weber, Figas Maciej, [hasło w:] Bydgoski Leksykon Operowy, pod red. Z. Prussa, Bydgoscz 2002.

Instytucje

Atrybuty

Ilość powiązanych elementów: 2

Newsletter

Logo_am

Um_bydgoszcz

Fundacja_konsonans

Projekt współfinansowany przez Miasto Bydgoszcz

Copyright © 2000-2013 Akademia Muzyczna w Bydgoszczy Muzyczne Archiwum Pomorza i Kujaw