Banner2

OSOBY

Stefan Jerzy

Dane

Imię

Jerzy

Drugie imię

Tadeusz

Nazwisko

Stefan

Miejsce urodzenia

Pabianice

Miejsce śmierci

Poznań

Biografia

Jerzy Tadeusz Stefan - skrzypek, dyrygent, pedagog 

Stefan Jerzy Tadeusz syn Stanisława i Marii z d. Rutkowska, urodził się 2 I 1905r. w Pabianicach, w woj. łódzkim. W rodzinnym mieście ukończył szkołę ludową i Gimnazjum im. Jędrzeja Śniadeckiego, w 1932r. otrzymał świadectwo dojrzałości. Dyplom skrzypka w klasie Zdzisława Jahnke uzyskał w 1929r. w Państwowym Konserwatorium Muzycznym w Poznaniu. Zdzisław Jahnke w 1927r. założył Miejskie Konserwatorium Muzyczne w Bydgoszczy i w tym samym roku zatrudnił Stefana, jeszcze studenta, jako nauczyciela gry na skrzypcach. W Bydgoszczy poznał uroczą pianistkę Irenę Kurpisz i w 1929r. zawarli związek małżeński. W listopadzie 1935r. zamieszkali w Toruniu. Stefan uczył gry na skrzypcach w Konserwatorium Muzycznym Pomorskiego Towarzystwa Muzycznego w Toruniu. Od następnego roku do 1939r. kierował działem muzycznym Rozgłośni Pomorskiej Polskiego Radia w Toruniu. Tam też rozwinął się wszechstronny talent tego znakomitego skrzypka. Marian Turwid we wspomnieniach pośmiertnych w nr 10 „Pomorza” z 1961r. napisał: Ujawnił się wybitny talent Jerzego Stefana w dziedzinie szerzenia kultury muzycznej, a także umiejętności propagowania muzyki celnym piórem publicysty i recenzenta muzycznego, dysponującego głęboką kulturą muzyczną, trafnością i dojrzałością sądu. Stefan był wirtuozem znanym w Bydgoszczy, Toruniu, na Pomorzu, w Wielkopolsce  i innych miastach Polski. Jako solista koncertował z orkiestrą Pomorskiego Towarzystwa Muzycznego, z orkiestrą 63 Pułku Piechoty Wielkopolskiej z Torunia, 62 Pułku Piechoty Wielkopolskiej w Bydgoszczy, a także w Filharmonii Warszawskiej. Prowadził żywą działalność artystyczną koncertując również jako skrzypek w trio fortepianowym (z żoną I. Kurpisz-Stefanową - fortepian i T. Kowalskim - wiolonczela). Wojna przerwała ten etap życia J. Stefana. W 1939 r. został aresztowany i wywieziony do obozu koncentracyjnego w Majdanku. W 1945r. zamieszkał w Bydgoszczy. Pracował w Wydziale Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Kierując Wydziałem Muzyki, znacznie przyczynił się do organizacji i rozwoju szkolnictwa i życia muzycznego na Pomorzu. Jednocześnie prowadził klasę skrzypiec w Instytucie Muzycznym Pomorskiego Towarzystwa Muzycznego w Toruniu, którego dyrektorem była jego żona Irena Kurpisz-Stefanowa. Małżeński duet muzyczny w 1946r. doprowadził do organizacji „Czwartków Artystyczno – Literackich” i rozpoczął owocną współpracę z Teatrem Ziemi Pomorskiej. Jednocześnie w latach 1945-1946 Jerzy Stefan dyrygował zorganizowaną przez siebie orkiestrą symfoniczną Zawodowego Związku Muzyków w Toruniu. W maju 1946 państwo Stefanowie zamieszkali w Toruniu, ale Jerzy nadal często koncertował w Bydgoszczy, a w latach 1950-1955 pełnił funkcję koncertmistrza Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy. Występował jako solista w Polskim Radiu w Warszawie, Bydgoszczy i Poznaniu. W 1956r. został mianowany dyrektorem Państwowej Średniej Szkoły Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Toruniu. Ponadto pisał znakomite recenzje muzyczne w „Gazecie Pomorskiej” i dwutygodniku „Pomorze”. W książce „Bydgoszcz, historia, kultura, życie gospodarcze” (Gdynia 1959) ukazała się jego praca pt. ”Życie muzyczne”. Jerzy Stefan jest autorem pracy „Układ etiud skrzypcowych” oraz przekładu dzieła Friedricha Adolfa Steinhausera „Fizjologia prowadzenia smyczka”, Kraków 1962r. 

Jerzy Stefan zmarł  1 V 1961r. w Poznaniu i spoczywa na cmentarzu na Janikowie.

Wydarzenia

Instytucje

Atrybuty

Ilość powiązanych elementów: 2

Media

Newsletter

Logo_am

Um_bydgoszcz

Fundacja_konsonans

Projekt współfinansowany przez Miasto Bydgoszcz

Copyright © 2000-2013 Akademia Muzyczna w Bydgoszczy Muzyczne Archiwum Pomorza i Kujaw