Banner2

INSTYTUCJE

Miejskie Konserwatorium Muzyczne w Bydgoszczy

Dane

Nazwa

Miejskie Konserwatorium Muzyczne w Bydgoszczy

Adres


Bydgoszcz

Data powstania

1927-07-21

Data zakończenia

1939-09-01

Opis

Miejskie Konserwatorium Muzyczne w Bydgoszczy powstało z przekształcenia Miejskiego Instytutu muzycznego Zygmunta Lisickiego. Zdzisław Jahnke jako współdyrektor Isntytutu wystąpił jako jego likwidator, Z. Lisicki zrzekł się majątku MKM i przekazał prawa Jahnkemu, który po zatwierdzeniu działalności przez Ministerstwo od roku szkolnego 1927/1928 prowadzili szkołę na prawach szkół państowych pod nazwą MIEJSKIE KONSERWATORIUM MUZYCZNE. Miało ono kształcić nie tylko muzyków zawodowych, lecz również miłośników muzyki. Konserwatorium bydgoskie kierowane przez Jahnke (do 1930) i Zygmunta Lisickiego (Z-aca dyrektora) szybko stało się "ośrodkiem zdrowej kultury muzycznej miasta". Od 1930 do1939 dyrektorem konserwatorium była Irena Jahnke. W 1938 Zarząd Miasta podwyższył Miejskiemu Konserwatorium Muzycznemu przyznawaną corocznie subwencję oraz oddał mu do dyspozycji budynek przy ulicy Gdańskiej 71 (patrz Media: Decyzja Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 08.06.1938 r. oraz Umowa o dzierżawę). Umożliwiło to zorganizowanie przez Jahnke wydziału dla nauczycieli muzyki i śpiewu w szkołach ogólnokształcących. Tak więc u schyłku lat 30-tych w MKM kierowanym przez Jahnke oprócz wymienionego czynne były wydziały: śpiewu, fortepianu, wszystkich instrumentów wchodzących w skład orkiestry symfonicznej (smyczkowych i dętych), muzyki kościelnej, teorii i kompozycji oraz dyrygowania. Wybuch drugiej wojny światowej we IX 1939 przerwał na ponad pięć lat "coroczną działalność tej uczelni". Już we wrześniu 1945 roku pod jej kierownictwem rozpoczęło działalność Konserwatorium, przemianowane w związku z powojennymi przepisami na Pomorską Średnią i Niższą Szkołę Muzyczną, której właścicielem była nie prywatna osoba, ale Spółdzielnia Pracy Pedagogów Średniej i Niższej Szkoły Muzycznej w Bydgoszczy, założona 7 X 1945. Jahnke wchodziła w skład Zarządu tej Spółdzielni i jednocześnie była dyrektorem tej szkoły. Po upaństwowieniu szkoły (decyzja MKiS 17.09.1947) i podzieleniu jej w 1947 na Państwową Średnią Szkołę Muzyczną i Państwową Niższą Szkołę Muzyczną w Bydgoszczy. Średnią szkołę muzyczną przeskztałcono w 1952 w Państwowe Liceum Muzyczne.(por. Zespoł Szkół Muzycznych im A. Riubinsteina w Bydgoszczy).

Strukturę Miejskiego Konserwatorium Muzycznego w latach 30. przedstawia kilkustronnicowy Prospekt (patrz: Media).

Wydarzenia

Atrybuty

Ilość powiązanych elementów: 1

Media

Ilość powiązanych elementów: 41Osoby

Newsletter

Logo_am

Um_bydgoszcz

Fundacja_konsonans

Projekt współfinansowany przez Miasto Bydgoszcz

Copyright © 2000-2013 Akademia Muzyczna w Bydgoszczy Muzyczne Archiwum Pomorza i Kujaw