Banner2

WYDARZENIA

3. Ogólnopolski Międzyuczelniany Konkurs Muzyki Kameralnej - na zespoły instrumentów dętych

Dane

Nazwa

3. Ogólnopolski Międzyuczelniany Konkurs Muzyki Kameralnej - na zespoły instrumentów dętych

Data

1993-04-15

Miejsce

Bydgoszcz

Opis

15 - 17 kwietnia 1993 roku

III Ogólnopolski Międzyuczelniany Konkurs Muzyki Kameralnej na zespoły instrumentów dętych

Konkurs organizowany przez Akademię Muzyczną im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

Jury:
prof. Roman Suchecki (Bydgoszcz) - przewodniczący
prof. Andrzej Łęgowski (Bydgoszcz) - sekretarz
prof. Barbara Świątek-Żelazny (Kraków)
prof. Mieczysław Koczorowski (Poznań)
prof. Andrzej Janicki (Katowice)
prof. Stanisław Malikowski (Warszawa)
prof. Piotr Wołczuk
prof. Magdalena Zawadzka (Gdańsk)

Program Konkursu
Kategoria A - Trio stroikowe
Etap I a) J. Ibert - Cinq pieces en trio b) jeden z wymienionych utworów: A. Dobrowolski - Trio T. Paciorkiewicz - Trio M. Spisak - Trio A. Szałowski - Sonatina A. Tansman - Suite pour trio d'anches
Etap II c) J. Francaix - Divertissement d) jeden z utworów grupy b) nie wykonany w I etapie.

Kategoria B - Kwintet dęty
Etap I a) F. Danzi - Kwintet g-moll op. 56 nr 2 b) jeden z wymienionych utworów: W. Kilar - Kwintet D. Milhaud - Kominek Króla René T. Paciorkiewicz - Kwintet J. Świder - Miniatury liryczne
Etap II c) G. Bacewicz - Kwintet T. Szeligowski - Kwintet d) jeden z utworów grupy b) nie wykonany w I etapie.

Kategoria C - Kwartet instrumentów dętych blaszanych
Etap I a) J. S. Bach - Fuga g-moll (XVI) z I tomu "Das Wohltemperierte Klavier" b) jeden z wymienionych utworów: E. Bozza - Trois Pieces pour Quatuor H. East - "Spanish American Suite" C. Gabrieli - 3 Canzony Erkki Melartin - Quartetto op.153 R. Twardowski - "Musica da quiesa"
Etap II c) W. Ramsöe - Quartett nr 5 d) jeden z utworów z grupy b) nie wykonany w I etapie.

Kategoria D - Kwartet puzonowy
Etap I a) J. S. Bach - Contrapunctus I z "Kunst der Fuge" b) jeden z wymienionych utworów: B. Christian and Marc Mc Dunn - Trombone Mass: Prelude Offertory Recessional G. Gabrieli - 2 Canzony D. Speer - Sonata
Etap II c) G. F. Telemann - Concerto a 4 in B d) jeden z utworów z grupy b) nie wykonany w I etapie.

Kategoria E - Kwintet instrumentów dętych blaszanych
Etap I a) J. S. Bach - Fuga IV z I tomu "Das Wohltemperierte Klavier" b) jeden z wymienionych utworów: H. Aston - A Hornpype G. Farnaby - Fancies Toyes and Dreams (suita) J. Pezel - 5 utworów z cyklu "24 Intrady i inne tańce" S. Scheidt - 3 Tańce: Galliarda Canzona Galliarda Battaglia c) W. Ewald - Kwintet b-moll op. 5 nr 1 d) jeden z utworów z grupy b) nie wykonany w I etapie.

Uczestnicy Konkursu

1. Kwintet instrumentów dętych - Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
Joanna Ratajczak - flet rok III
Robert Wójtowicz - obój rok III
Marian Mokwa - klarnet - rok III
Andrzej Szuflita - waltornia rok II
Grzegorz Szyperski - fagot rok IV
Przygotowanie zespołu doc. Marek Schiller.
Program: Etap I F. Danzi - Kwintet g-moll op. 56 nr 2 T. Paciorkiewicz - Kwintet Etap II T. Szeligowski - Kwintet J. Świder - Miniatury liryczne

2. Kwintet instrumentow dętych - Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
Małgorzata Romanowska - flet rok IV
Ewelina Czaja - obój rok III
Paweł Pyda - klarnet rok III
Anna Tomaszek - waltornia rok IV
Marcin Pisarski - fagot rok IV
Przygotowanie zespołu st. as. Tomasz Miczka.
Program: Etap I F. Danzi - Kwintet g-moll op. 56 nr 2 W. Kilar - Kwintet Etap II T. Szeligowski - Kwintet D. Milhaud - Kominek Króla René

3. Kwintet instrumentów dętych - Akademia Muzyczna w Krakowie
Anna Buczkowska - flet rok III
Arkadiusz Krupa - obój rok II
Leszek Pniok - klarnet rok II
Dariusz Kieblesz - fagot rok III
Łukasz Nowak - waltornia rok II
Przygotowanie zespołu as. Wojciech Turek
Program Etap I F. Danzi - Kwintet g-moll op. 56 nr 2 D. Milhaud - Kominek Króla René Etap II T. Szeligowski - Kwintet J. Świder - Miniatury liryczne

4. Kwintet instrumentów dętych - Akademia Muzyczna w Łodzi
Joanna Kontowicz - flet rok II
Tomasz Oleksy - obój rok III
Marek Maciejewski - klarnet rok II
Bartłomiej Apanowicz - fagot rok III
Dariusz Mikulski - waltornia rok II
Przygotowanie zespołu as. Krzysztof Kamiński
Program: Etap I F. Danzi - Kwintet g-moll op. 56 nr 2 D. Milhaud - Kominek Króla René Etap II T. Szeligowski - Kwintet G. Bacewicz - Kwintet na instrumenty dęte

5. Kwintet instrumentów detych - Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie
Robert Nalewajka - flet rok IV
Tomasz Prokopowicz - obój rok IV
Maciej Skórski - klarnet rok III
Leszek Wachnik - fagot rok III
Justyna Giszczak - waltornia rok II
Przygotowanie zespołu ad. Mirosław Pokrzywiński
Program: Etap I F. Danzi - Kwintet g-moll op. 56 nr 2 W. Kilar - Kwintet Etap II T. Szeligowski - Kwintet D. Milhaud - Kominek Króla René

6. Kwintet instrumentów dętych - Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie
Justyna Staciwa - flet rok II
Przemysław Nalewajka - obój rok II
Dorota Boruch - klarnet rok II
Marcin Ostałowski - fagot rok II
Krzysztof Dyrda - waltornia rok II
Przygotowanie zespołu prof. Stanisław Malikowski
Program: Etap I F. Danzi - Kwintet g-moll op. 56 nr 2 J. Świder - Miniatury Liryczne Etap II G. Bacewicz - Kwintet W. Kilar - Kwintet

7. Kwintet instrumentów dętych - Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
Marzena Jura - flet
Konrad Wójtowicz - obój
Robert Barlik - klarnet
Arkadiusz Babiński - fagot
Longin Rzonca - waltornia
Przygotowanie zespołu prof. Czesław Klonowski
Program: Etap I F. Danzi - Kwintet g-moll op. 56 nr 2 W. Kilar - Kwintet Etap II T. Szeligowski - Kwintet D. Milhaud - Kominek Króla René

8. Kwartet instrumentów dętych blaszanych - Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
Arkadiusz Szafraniec - trąbka rok III
Jarosław Dąbrowski - trąbka rok II
Damian Skupniewicz - waltornia rok III
Marek Sikora - puzon (absolwent 1991)
Przygotowanie zespołu st. wykł. Edward Daniecki
Program: Etap I J. S. Bach - Fuga g-moll (XVI)z I tomu "Das Wohltemperierte Klavier" E. Bozza - Trois Pieces pour Quatuor Etap II W. Ramsöe - Quartett nr 5 G. Gabrieli - 3 Canzony

9. Kwartet instrumentów dętych blaszanych - Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
Jakub Marszałek - trąbka
Marcin Kortas - trąbka
Jarosław Klekotko - waltornia
Cezary Zienkowski - puzon
Przygotowanie zespołu st. wykł. Edward Daniecki
Program: Etap I J. S. Bach - Fuga g-moll (XVI) z I tomu "Das Wohltemperierte Klavier" E. Melartin - Quartetto op. 153 Etap II H. East - American Spanish Suite for Quartet W. Ramsöe - Kwartet nr 5

10. Kwintet instrumentów dętych blaszanych - Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
Wojciech Kaczkowski - trąbka rok III
Arkadiusz Garus - trąbka rok I
Leszek Salwa - waltornia rok III
Robert Zug - puzon rok III
Adam Penkała - tuba rok III
Przygotowanie zespołu ad. Jan Górny
Program: Etap I J. S. Bach - Fuga IV z I tomu "Das Wohltemperierte Klavier" S. Scheidt - 3 Tańce Etap II W. Ewald - Kwintet b-moll op. 5 nr 1 H. Aston - A Hornpype

11. Kwintet instrumentów dętych blaszanych - Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie
Wacław Mulak - trąbka rok IV
Piotr Mach - trąbka rok I
Justyna Giszczak - waltornia rok II
Rafał Piłasiewicz - puzon rok IV
Eugeniusz Gumuła - tuba rok IV
Przygotowanie zespołu prof. Roman Siwek
Program: Etap I J. S. Bach - Fuga IV z I tomu "Das Wohltemperierte Klavier" S. Scheidt - 3 Tańce Etap II W. Ewald - Kwintet J. Pezel - 5 Utworów

LAUREACI:
Wyróżnienia otrzymali:
W kategorii B - Kwintety dęte
Kwintet instrumentów dętych - Akademia Muzyczna w Krakowie
Anna Buczkowska - flet rok III
Arkadiusz Krupa - obój rok II
Leszek Pniok - klarnet rok II
Dariusz Kieblesz - fagot rok III
Łukasz Nowak - waltornia rok II
Przygotowanie zespołu as. Wojciech Turek

W kategorii E - Kwintety instrumentów dętych blaszanych
Kwintet instrumentów dętych blaszanych - Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie
Wacław Mulak - trąbka rok IV
Piotr Mach - trąbka rok I
Justyna Giszczak - waltornia rok II
Rafał Piłasiewicz - puzon rok IV
Eugeniusz Gumuła - tuba rok IV
Przygotowanie zespołu prof. Roman Siwek

Nagrody otrzymali:
W kategorii B - Kwintet dęty
Kwintet dęty Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie

W kategorii E - Kwintety instrumentów dętych blaszanych
Kwintet instrumentów dętych blaszanych - Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
Wojciech Kaczkowski - trąbka rok III
Arkadiusz Garus - trąbka rok I
Leszek Salwa - waltornia rok III
Robert Zug - puzon rok III
Adam Penkała - tuba rok III
Przygotowanie zespołu ad. Jan Górny

Nagrodę za najlepsze wykonanie utworu kompozytora polskiego ("Miniatury liryczne" J. Świdra) otrzymał:
Kwintet instrumentów dętych - Akademia Muzyczna w Krakowie
Anna Buczkowska - flet rok III
Arkadiusz Krupa - obój rok II
Leszek Pniok - klarnet rok II
Dariusz Kieblesz - fagot rok III
Łukasz Nowak - waltornia rok II
Przygotowanie zespołu as. Wojciech Turek

Instytucje

Atrybuty

Ilość powiązanych elementów: 1

Osoby

Newsletter

Logo_am

Um_bydgoszcz

Fundacja_konsonans

Projekt współfinansowany przez Miasto Bydgoszcz

Copyright © 2000-2013 Akademia Muzyczna w Bydgoszczy Muzyczne Archiwum Pomorza i Kujaw