Banner2

OSOBY

Głowski Eugeniusz

Dane

Imię

Eugeniusz

Nazwisko

Głowski

Miejsce urodzenia

Toruń

Data urodzenia

1938-07-12

Miejsce śmierci

Gdańsk

Data śmierci

2018-05-05

Tytuł akademicki

prof.

Biografia

Kompozytor, teoretyk muzyki, pedagog, pracownik Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w latach 1980-2005.

Urodził się 12 lipca 1938 roku w Toruniu. W jego rodzinie silne były tradycje muzyczne, choć żaden z jej członków (poza młodszą siostrą Eugeniusza, która ukończyła Wyższą Szkołę Muzyczną w Warszawie w klasie organów) nie zajmował się muzyką profesjonalnie. Po II wojnie światowej Głowscy przeprowadzili się do Gdańska, do kamienicy przy ulicy Klonowicza, w której kompozytor mieszka do dziś. Eugeniusz ukończył szkołę muzyczną I stopnia w Gdańsku w klasie fortepianu i wiolonczeli oraz II stopnia w klasie wiolonczeli. Równolegle uczęszczał do II Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Pniewskiego w Gdańsku. Następnie kształcił się na Wydziale Pedagogicznym (sekcja Teorii Muzyki) Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia im. F. Chopina w Gdańsku (harmonia, instrumentacja i kontrapunkt u Wandy Dubanowicz). W 1967 r. zakończył studia z teorii muzyki w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Sopocie (pod kierunkiem prof. Marka Podhajskiego), zaś cztery lata później - kompozycję (w klasie prof. Konrada Pałubickiego). W latach 1967-1980 pracował jako pedagog w Państwowym Liceum Muzycznym w Gdańsku. Od 1968 r. objął funkcję asystenta w PWSM w Gdańsku, a od 1977 adiunkta. W latach 1981-1987 pełnił funkcję dziekana Wydziału Kompozycji Instytutu Teorii Muzyki Akademii Muzycznej w Gdańsku. W latach 1980-2005 pracował też w Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy. W 1997 r. w Akademii Muzycznej w Krakowie uzyskał przewód kwalifikacyjny II stopnia. Zmarł 5 maja 2018 roku, w Gdańsku.

Eugeniusz Głowski - pedagog

Eugeniusz Głowski, prowadząc klasę kompozycji, wykształcił 16 absolwentów. Jego wychowankowie zdobyli kilkadziesiąt nagród i wyróżnień na krajowych i zagranicznych konkursach kompozytorskich.

Uczniowie Eugeniusza Głowskiego:

 • Krzysztof Olczak (1986)
 • Mariusz Dubaj (1986)
 • Zbigniew Zuchowicz (1989)
 • Honorata Łopaszyńska (1996)
 • Taida Wiśniewska (1998)
 • Marek Czerniewicz (2000)
 • Małgorzata Gołąb-Buśko (2000)
 • Anna Przydworska (2001)
 • Anna Milewska (2002)
 • Anna Weyna (2003)
 • Gedymina Grubba (2006)
 • Monika Cybulska
 • Robert Koska
 • Paulina Sadło (licencjat 2012)
 • Rafał Kłoczko (licencjat 2012)
 • Artur Krause (licencjat 2013)

Eugeniusz Głowski - teoretyk muzyki

 • czynnie udziela się w sesjach naukowych uczelni
 • jest współautorem zbioru materiałów z zakresu kształcenia słuchu, wydanych w Gdańsku w 2011 r. (Przestrzenie wyobraźni muzycznej)
 • jest promotorem kilkunastu prac magisterskich na Wydziale Kompozycji i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej w Bydgoszczy oraz na Wydziale Wychowania Muzycznego Akademii Muzycznej w Gdańsku, w tym pracy Jana Murantego, wyróżnionej na Ogólnopolskim Konkursie Prac Magisterskich w Akademii Muzycznej w Gdańsku
 • za swoją działalność na rzecz szerzenia kultury i sztuki otrzymał szereg nagród i odznaczeń

Nagrody i odznaczenia za działalność naukową:

 • Srebrny Krzyż Zasługi (1979)
 • Złoty Krzyż Zasługi (1985)
 • Nagroda Ministra Kultury i Sztuki (czterokrotnie: 1975, 1980, 1985, 1991)
 • Medal 50-lecia Akademii Muzycznej w Gdańsku (1997)
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej (2001)
 • Zasłużony Działacz Kultury (1983)
 • Za Zasługi dla Gdańska (1981)
 • Nagroda Artystyczna Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki (1987)
 • Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska w dziedzinie kultury (2011)

Eugeniusz Głowski - kompozytor

Głowski jest autorem ponad 80 kompozycji, które doczekały się wielu wykonań. Jego muzyka chóralna i kameralna była prezentowana na ponad 300 koncertach w kraju i za granicą (w 18 krajach europejskich, Chile, USA i Peru). Część jego utworów została wydana i zarejestrowana na płytach Polskiego Radia i Telewizji oraz Akademii Muzycznej w Gdańsku.

Źródłem inspiracji Głowskiego często pozostaje poezja, która staje się podstawą utworu wokalnego lub wokalno-instrumentalnego. Kompozytor chętnie sięga po teksty Józefa Ozgi-Michalskiego, Tadeusza Śliwiaka, Anny Kamieńskiej, Wisławy Szymborskiej, Jana Pocka, Tadeusza Różewicza, Josepha Conrada, Czesława Miłosza, Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej i Karola Wojtyły. Ideą nadrzędną konstruowania utworów muzycznych jest dla Głowskiego "zachowanie proporcji między trzema podstawowymi elementami dzieła muzycznego: melodyką, harmoniką i metrorytmiką, a także przejrzystość formy i faktury".

Kompozycje:

Na instrumenty solowe:

 • 3 miniatury na fortepian (1965) 
 • Sonatina na fortepian (1968)
 • Capriccio na skrzypce (1990)
 • Mała fantazja na flet (1992)

Utwory kameralne:

 • Trio na skrzypce, wiolonczelę i fortepian (1966)
 • Kwartet smyczkowy (1968)
 • Figliki I na altówkę i fortepian (1975)
 • Figliki II na wiolonczelę i fortepian (1978)
 • Flatus vocis na kwartet smyczkowy (1982)
 • Luźne kartki na kwartet smyczkowy (1988)
 • Poza kalendarzem na klarnet, wiolonczelę i fortepian (1993)
 • Władysław Warneńczyk in memoriam na klarnet, wiolonczelę i fortepian (1994)

Utwory orkiestrowe:

 • Żart (1969)
 • Muzyka na orkiestrę II (1970)
 • Confessioni (1977)
 • Concertino na fortepian, wiolonczelę i smyczki (1982)
 • Druga połowa (1988)

Utwory wokalno-instrumentalne:

 • Pieśni liryczne na chór i smyczki do słów J. Ozgi-Michalskiego (1970)
 • Homo Sum na mezzosopran i orkiestra do słów T. Śliwiaka (1971)
 • Tua res agitur na mezzosopran i orkiestrę do słów A. Kamieńskiej (1972)
 • Litania do narodów na glos recytujący, chór kameralny i zespół instrumentalny do słów A. Kamieńskiej (1973)
 • O miłości ziemi ojczystej na baryton solo i zespół instrumentalny do słów W. Szymborskiej (1975)
 • Wszystko na głos recytujący, celestę, fortepian i smyczki do słów J. Pocka (1976)
 • Punkty przecięcia na głos recytujący i zespół instrumentalny do słów W. Szymborskiej (1977)
 • Zostałeś wybrany na głos recytujący i zespół instrumentalny do słów J. S. Pasierba (1981)
 • Modlitwy na sopran, baryton, kotły i smyczki do słów K. Wojtyły (1983)
 • Gdzie jest serce twoje na sopran i fortepian do słów J. S. Pasierba (1990)
 • Modlitwa na flet, chór mieszany i smyczki (bez słów, 1992)

Utwory chóralne:

 • 4 psalmy na chór chłopięco męski a cappella do tekstów w tłum. R. Brandstaettera (1993)
 • Myśli zasłyszane do słów J. Conrada (1995)
 • Rok czterdziesty piąty do słów T. Różewicza (1976)
 • Wierzba przydrożna do słów M. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej (1998)
 • Miłujcie sprawiedliwość do słów Cz. Miłosza (1982)
 • Wąż do słów L. J. Kerna (1983)
 • Ziemia ojczysta na chór żeński (1984)
 • Kiedy biało-czerwona do słów J. S. Pasierba (1989)
 • Naprzeciw wyszło nam morze do słów J. Conrada (1995)
 • Pieśń głosi Józefowi cześć na chór mieszany a cappella, Śpiewnik kościelny (1997)
 • Że nikt nie zna dnia... na chór mieszany, sł. Ernest Bryll (1999)
 • Jezus Chrystus wczoraj i dziś na chór mieszany, Hbr 13, 8 (1999)
 • Mario, Matko polskiej ziemi na chór mieszany, Śpiewnik kościelny (2003)
 • O Serce Boże na chór mieszany, sł. Bogumiła Głowska (2003)
 • Witaj Gwiazdo Morza na chór mieszany, sł. Bogumiła Głowska (2003)
 • Gwiazdo Mórz na chór mieszany, Śpiewnik kościelny (2003)
 • Laudate Dominum na chór mieszany, Ps 117 (2004)
 • Jubilate Deo - inwokacja łacińska na chór mieszany, Ps 100 (2004)
 • Leśna fantazja na żeński zespół wokalny tekst asemantyczny (2004)

Utwory sceniczne:

 • Latający wiatrak — baśń operowa (1998)

Nagrody, wyróżnienia:

 • stypendium Ministra Kultury i Sztuki
 • stypendium Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki (dwukrotnie: 1973, 1974)
 • wyróżnienie na ogólnopolskim konkursie w Kamieniu Pomorskim za hejnał miasta (1969)
 • wyróżnienie na ogólnopolskim konkursie dla studentów klas kompozycji, członków Koła Młodych ZKP z okazji 50-lecia PWSM w Poznaniu za Pieśni liryczne na chór mieszany i zespół instrumentalny (1970)
 • II nagroda na II Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim im. F. Nowowiejskiego w Gnieźnie za Cztery psalmy na chór chłopięco-męski a cappella (1973)
 • wyróżnienie na Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim im. J. Elsnera w Opolu za Figliki I - 10 miniatur na altówkę i fortepian (1975)
 • II nagroda na ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim na pieśń chóralną w Poznaniu za Rok czterdziesty piąty na chór męski a cappella (1976)
 • I nagroda na konkursie kompozytorskim Rozgłośni polskiego Radia i Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku za Punkty przecięcia — 4 wiersze na głos recytujący i zespół instrumentalny (1977)
 • III nagroda na Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim w Toruniu za Miłujcie sprawiedliwość na chór mieszany (1983)
 • III nagroda na Konkursie Episkopatu Polski w Warszawie za Modlitwy na sopran, baryton, trąbki, kotły i smyczki (1984)
 • nagroda na Międzynarodowym Konkursie im. K. Lipińskiego we Wrocławiu za Capriccio na skrzypce solo (1990)
 • II nagroda na Międzynarodowym Konkursie im. T. Korian w Londynie za Wierzbę przydrożną na chór mieszany (1990)

Elżbieta Szczurko, Eugeniusz Głowski - wybrane utwory na chór a cappella w: Czasy – Muzyka – Twórcy na Pomorzu i Kujawach, Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2014, ss. 199-216.

Aleksandra Grucza-Rogalska, Eugeniusz Głowski - kompozytor, teoretyk muzyki, pedagog w: Czasy – Muzyka – Twórcy na Pomorzu i Kujawach, Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2014, ss. 217-225.

Opracowała: Monika Biesaga

Publikacje

Instytucje

Atrybuty

Newsletter

Logo_am

Um_bydgoszcz

Fundacja_konsonans

Projekt współfinansowany przez Miasto Bydgoszcz

Copyright © 2000-2013 Akademia Muzyczna w Bydgoszczy Muzyczne Archiwum Pomorza i Kujaw