Banner2

PUBLIKACJE

Czasy-Muzyka-Twórcy

Dane

Tytuł

Czasy-Muzyka-Twórcy

Podtytuł

na Pomorzu i Kujawach

Redaktor

Zieliński Michał

Praca zbiorowa

Tak

Wydawca

Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w bydgoszczy

Data publikacji

2014

Miejsce publikacji

Bydgoszcz

Opis

Spis treści
Od Redakcji ...................................................................................................................... 7
MAŁGORZATA LISECKA
Nieznana aria Johanna Sebastianiego ze zbiorów Biblioteki Głównej
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu................................................................... 9
ELEONORA SIENKIEWICZ-BLOCH
Przegląd publicznie prezentowanych utworów bydgoskich muzyków
okresu 20-lecia międzywojennego ....................................................................................23
ELŻBIETA SZCZURKO
Marek Wakarecy i jego wizja kultury muzycznej Torunia.............................................41
ZENONA RONDOMAŃSKA
Tematyka warmińska i mazurska w twórczości Jana Michała Wieczorka ..................57
ROMAN GRUCZA
Toruńskie ślady działalności artystycznej Zygmunta Moczyńskiego...........................75
ANNA WÓJTOWICZ
Ks. Wacław Gieburowski — twórca i krzewiciel muzyki liturgicznej ..........................93
ANNA SZARAPKA
Msza w twórczości kompozytorów Pomorza i Kujaw..................................................109
ALEKSANDRA GRUCZA-ROGALSKA
Wybrane utwory inspirowane osobą i nauczaniem Jana Pawła II
w twórczości kompozytorów Pomorza i Kujaw.............................................................133
ŁUKASZ URBANIAK
Sacrum w muzyce Marka Jasińskiego w kontekście osobowości
twórczej kompozytora.......................................................................................................149
ANNA SZARAPKA
Muzyka religijna Bohdana Riemera................................................................................155
JOANNA URBANIAK
Idea sacrum i jej realizacja w kompozycjach chóralnych a cappella
Łukasza Urbaniaka............................................................................................................171
MARTA SZCZĘSNA
Utwory chóralne Ryszarda Kwiatkowskiego..................................................................187
ELŻBIETA SZCZURKO
Eugeniusz Głowski — wybrane utwory na chór a cappella .........................................199
ALEKSANDRA GRUCZA-ROGALSKA
Eugeniusz Głowski — kompozytor, teoretyk muzyki, pedagog..................................217
ALEKSANDRA KŁAPUT-WIŚNIEWSKA
Ryszard Kwiatkowski — obrazy symfoniczne ...............................................................227
ŁUKASZ KACZMAREK
Związki muzyki z malarstwem w Cinq tableaux de Caspar David Friedrich
na orkiestrę Piotra Mossa.................................................................................................239
ILONA EJSMONT
Twórczość Jerzego Dubrowińskiego...............................................................................253
ALEKSANDRA KŁAPUT-WIŚNIEWSKA
Florian Dąbrowski — słuchowisko-oratorium radiowe Kolczyki Izoldy....................265
MARYLA RENAT
Sonaty skrzypcowe Marcina Kopczyńskiego — strukturalizm i jedność substancji .....285
MAŁGORZATA RATAJCZAK
Wybrane utwory wokalne Marcina Kopczyńskiego .....................................................297
JOANNA URBANIAK
Źródła inspiracji w twórczości akordeonowej Mariana Gordiejuka ..........................319
MICHAŁ ZIELIŃSKI
Na fraszki Jana z Czarnolasu — odrodzony renesans ..................................................333
RAFAŁ RENZ
Stanisław Renz — twórca polskich musicali..................................................................345
MAREK RZEPA
Zbigniew Lachowicz i jego piosenki...............................................................................365
ŁUCJA DEMBY
W przestworzach muzyki, czyli o przekraczaniu granic.
Twórczość teatralna Piotra Salabera ...............................................................................375
ELEONORA SIENKIEWICZ-BLOCH
Niezawodowi muzycy — Stanisław Baumann i Ludwik Regamey —
w nurcie bydgoskiego życia muzycznego pierwszej dekady
dwudziestolecia międzywojennego.................................................................................393
RAFAŁ BUDNY
Muzyka poważna, teatralna, rozrywkowa —
działalność kompozytorska Piotra Barczaka.....................................................................413
JUSTYNA ŻYCHLIŃSKA
„Instrumenty” muzyczne w pradziejach — tylko dźwięk czy już muzyka? ..............421
WANDA SZKULMOWSKA
Muzykanci kujawscy — twórcy czy odtwórcy?.............................................................437
WANDA SZKULMOWSKA
Kapele kujawskie (1) .........................................................................................................451
WANDA SZKULMOWSKA
Kapele kujawskie (2) — dzieje kapeli rodzinnej Kochanowskich
z Aleksandrowa Kujawskiego...........................................................................................463
BEATA JĄKALSKA, PAWEŁ POLITOWSKI
Zespół Folklorystyczny „Jezioranie” kontynuatorem ludowych
tradycji muzycznych w gminie Jeziora Wielkie.............................................................477
AGNIESZKA LEDZIŃSKA
Autorzy opracowań muzycznych dla Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Bydgoska” ......489

Wydarzenia

Instytucje

Atrybuty

Ilość powiązanych elementów: 2

Osoby

Ilość powiązanych elementów: 83

Newsletter

Logo_am

Um_bydgoszcz

Fundacja_konsonans

Projekt współfinansowany przez Miasto Bydgoszcz

Copyright © 2000-2013 Akademia Muzyczna w Bydgoszczy Muzyczne Archiwum Pomorza i Kujaw