Banner2

OSOBY

Poszowski Antoni

Dane

Imię

Antoni

Nazwisko

Poszowski

Miejsce urodzenia

Rajcza k. Żywca

Miejsce śmierci

Gdańsk

Tytuł akademicki

prof. dr

Biografia

Antoni Poszowski - dyrygent, teoretyk muzyki.

Urodził się w 1931 roku w Rajczy koło Żywca, zmarł 12 listopada 2003 w Gdańsku. Studia muzyczne odbywał w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Sopocie (obecnie Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w Gdańsku) w latach 1951-58 w specjalnościach: pedagogika muzyczna i dyrygentura zespołami wokalno-instrumentalnymi (dyplom z odznaczeniem 1955), teoria muzyki (dyplom z odznaczeniem 1956), dyrygentura symfoniczna (dyplom 1958). Później ukończył Studium Doktoranckie przy PWSM w Warszawie. Stopień doktora nauk humanistycznych uzyskał w 1971. Pracę rozpoczął już w 1953 jako asystent w PWSM w Sopocie. Z macierzystą uczelnią związał się na długie lata, przechodząc kolejne stopnie i stanowiska aż do profesora zwyczajnego i rektora uczelni. W 1965 roku przeprowadził przewód na stanowisko docenta w zakresie dyrygentury; w 1966 został prodziekanem, a w 1969 dziekanem Wydziału Wychowania Muzycznego. W 1972 roku objął stanowisko rektora i pełnił je nieprzerwanie w kolejnych kadencjach aż do 1987 roku. Antoni Poszowski był organizatorem i uczestnikiem wielu krajowych i międzynarodowych zjazdów, sesji naukowych, sympozjów. Był autorem licznych prac z dziedziny teorii muzyki, w których zainteresowania badawcze skupiały się na zagadnieniach techniki dźwiękowej od XVIII do XX wieku. Autor m.in. monografii Ludomira Michała Rogowskiego, podręczników harmonii tonalnej (1961) i harmonii funkcyjnej na przełomie XIX-XX wieku (1966). Jako dyrygent występował gościnnie m.in. w Filharmonii Bałtyckiej, Kieleckiej, Koszalińskiej, Olsztyńskiej, Pomorskiej. Przewodniczył jury szeregu konkursów muzycznych. Był członkiem zwyczajnym Związku Kompozytorów Polskich i Gdańskiego Towarzystwa Naukowego.

Z bydgoską uczelnią Antoni Poszowski związany był od roku 1987. W latach 1987-1993 pełnił funkcję dziekana Wydziału Kompozycji i Teorii Muzyki oraz prorektora Akademii (1991-1993). Od roku 1993 do roku jubileuszowego uczelni 1999 kierował Akademią Muzyczną utrwalając jej miejsce w środowisku akademickim Bydgoszczy i podnosząc znaczenie Akademii jako jednej w wiodących instytucji muzycznych kujawsko-pomorskiego środowiska artystycznego. W uznaniu jego pracy i dorobku otrzymał liczne nagrody, odznaki i odznaczenia, w tym nagrodę Ministra Kultury i Sztuki(1999), Złoty Krzyż Zasługi (1973), Medal Edukacji Narodowej (1983) oraz Krzyż Kawalerski (1977), Krzyż Oficerski (1987) i Komandorski Order Odrodzenia Polski (1999).

Zobacz:

Małgorzata Królak-Radziejewska, Wspomnienie o Profesorze Antonim Poszowskim, w: Nauczyciele muzyki na Pomorzu i Kujawach, pod red. A. Kłaput-Wiśniewskiej, Bydgoszcz 2008, ss. 267-271.

Publikacje

Wydarzenia

Ilość powiązanych elementów: 13

Instytucje

Atrybuty

Ilość powiązanych elementów: 2

Media

Newsletter

Logo_am

Um_bydgoszcz

Fundacja_konsonans

Projekt współfinansowany przez Miasto Bydgoszcz

Copyright © 2000-2013 Akademia Muzyczna w Bydgoszczy Muzyczne Archiwum Pomorza i Kujaw