Banner2

INSTYTUCJE

Bydgoska Szkoła Muzyczna im I. J. Paderewskiego

Dane

Nazwa

Bydgoska Szkoła Muzyczna im I. J. Paderewskiego

Adres

Śniadeckich 13 i 14
Bydgoszcz

Data powstania

1921

Data zakończenia

1939

Opis

BYDGOSKA SZKOŁA MUZYCZNA im. I.J. Paderewskiego zwana potocznie Szkołą Jaworskiego.
Szkoła powstała w 1921 roku była pierwszą prywatną szkoła muzyczną w Bydgoszczy. Założycielem, właścicielem i dyrektorem Bydgoskiej Szkoły Muzycznej był Leon Jaworski. Z początku placówka funkcjonowała nieformalnie, a od 1936 roku po wizytacji referenta do spraw muzycznych Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego została zarejestrowana pod nazwą Bydgoska Szkoła Muzyczna im I.J. Paderewskiego.
Prowadziła następujące kierunki kształcenia: śpiew solowy, fortepian, skrzypce, wiolonczela, kontrabas, organy, gra zespołowa, muzyka kameralna, solfeż, teoria muzyki (harmonia, kontrapunkt, kompozycja, instrumentacja, formy myuzyczne, historia muzyki), muzyka kościelna.
Nauczycielami w Bydgoskiej Szkole Muzycznej byli m.in:
Gleinert Bronisław- wiolonczela
Gleinert Elżbieta - skrzypce
Kropiński Józef - altówka
Pelplińska Felicja - fortepian
Pontschkówna Jadwiga - śpiew
Suchoświatowa Kazimiera - śpiew
Urbanyi Jadwiga - śpiew
Urbanyi Zygmunt Gabriel - przedmioty teoretyczne
Po śmieci Leona Jaworskiego w lutym 1939 roku, do wybuchu II wojny, szkołę prowadziła żona - Elżbieta Jaworska.

wg E. Sienkiewicz-Bloch, 70-lecie bydgoskich szkół muzycznych, Bydgoszcz 1990 (?)

Atrybuty

Ilość powiązanych elementów: 1

Media

Osoby

Newsletter

Logo_am

Um_bydgoszcz

Fundacja_konsonans

Projekt współfinansowany przez Miasto Bydgoszcz

Copyright © 2000-2013 Akademia Muzyczna w Bydgoszczy Muzyczne Archiwum Pomorza i Kujaw