Banner2

OSOBY

Rondomańska Zenona

Dane

Imię

Zenona

Nazwisko

Rondomańska

Miejsce urodzenia

Olsztyn

Tytuł akademicki

dr hab.

Biografia

dr hab. Zenona Rondomańska, urodzona w Olsztynie, muzyk, pedagog, historyk.  Ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Muzyczną w Gdańsku na Wydziale Kompozycji i Teorii Muzyki. Dr nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki na podstawie rozprawy Rola nauczyciela „śpiewu” i „muzyki” w kształtowaniu patriotycznej postawy wychowanków, obronionej w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie. Dr hab. Instytutu Historii Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego. Pracuje w Katedrze Muzyki na Wydziale Nauk Społecznych i Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy na Wydziale Dyrygentury Chóralnej i Edukacji Muzycznej. Wykłada historię muzyki, analizę dzieła muzycznego, etnomuzykologię, metodykę i teorię edukacji muzycznej oraz prowadzi ćwiczenia z kontrapunktu. W badaniach naukowych zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi historii, pedagogiki i kultury muzycznej Warmii i Mazur, którym poświęciła wiele artykułów. W ostatnich latach wydała: Pieśni ludu znad górnej Drwęcy w parafiach Ostródzkiej i Kraplewskiej zbierane w 1836 do 1840-go roku przez X.[iędza] G.[ustawa] G.[izewiusza]. Część trzecia: Zapis muzyczny, Olsztyn 2001; Polska pieśń religijna na Warmii w latach 1795–1939, Olsztyn 2002; Wychowanie przez muzykę w szkołach na polskiej Warmii w XX wieku, Olsztyn 2003; Początki pracy w Akcji Zbierania Folkloru Muzycznego, w: Aby pieśń zachowała się cało… Wspomnienia o Janie Lubomirskim, Olsztyn 2005.

Współpracuje z Ośrodkiem Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie. Członek: Towarzystwa Naukowego im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie; Rady Wydziału Nauk Społecznych i Sztuki UWM; Senackiej Komisji ds. Współpracy z Zagranicą UWM; Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” UWM. Przewodnicząca Okręgowej Olimpiady Artystycznej, jest także jurorem w sekcji muzyki.

[Dane: 2007]

Publikacje

Wydarzenia

Instytucje

Atrybuty

Ilość powiązanych elementów: 3

Newsletter

Logo_am

Um_bydgoszcz

Fundacja_konsonans

Projekt współfinansowany przez Miasto Bydgoszcz

Copyright © 2000-2013 Akademia Muzyczna w Bydgoszczy Muzyczne Archiwum Pomorza i Kujaw