Banner2

INSTYTUCJE

Chór "Arion"

Dane

Nazwa

Chór "Arion"

Adres


Bydgoszcz

Data powstania

1924-03-30

Data zakończenia

1999-05-13

Opis

W 1924 w robotniczo-rzemieślniczej dzielnicy Bydgoszczy, położonej na peryferiach miasta, z inicjatywy P. Wiśniewskiego, Władysława Kriese, Józefa Zachariasza, Bolesława Szyperskiego, Stanisława Lisewskiego i Antoniego Słaboszewskiego powstało "Kółko Śpiewacze Czyżkówko". Pierwsze oficjalne zebranie śpiewaków, którzy już na początku marca odbywali spotkania  w szkole na Czyżkówku, odbyło się 30.03.1924 roku. Po dwóch spotkaniach stowarzyszenie liczyło już ponad 60 osób, uchwaliło status i wybrało zarząd. Jako chór działający przy kaplicy p. w. św. Antoniego początkowo rozwijał swe umiejętności w zakresie pieśni mszalnych. Także w statusie widniało odpowiednie zastrzeżenie, iż "członkiem chóru może zostać każdy Polak liczący 18 lat i każda Polka mająca 16 lat, wyznania rzymsko-katolickiego". Przygotowaniem chóru zajmowali się początkowo organiści parafialni i nauczyciele, a kwestiami organizacyjnymi - zarząd (wybierano prezesa, wiceprezesa, skarbnika, sekretarza i bibliotekarza). Od 1924 roku zespół odbywał regularne próby. W latach 1924-1925, chór pracował ł pod kierunkiem Stanisława Lisewskiego i Jana Bielickiego, wykonywał wyłącznie repertuar kościelny. W roku 1926 zespół zmienił nazwę na Koło Śpiewacze Arion. Zespół prawadzili Jan Hinc, a następnie (przez 7 lat) Alfons Lampkowski. W marcu 1928 roku Koło przystąpiło do Związku Chórów Kościelnych. Rok później zmieniono też nazwę na Towarzystwo Śpiewu Św. Cecylia Bydgoszcz-Czyżkówko. W latach 1928-1931, poza wykonywaniem pieśni kościelnych i opracowań pieśni ludowych, przygotowano również przedstawienia (komedia Ostatnie dwa złote, operetka Papugi naszej Babuni, czy Dziewczę z Chaty za Wsią). W marcu 1933 roku zespół przystąpił do Wielkopolskiego Związku Kół Śpiewaczych w Poznaniu. W 1934 roku dyrygentem 104-osobowego chóru został mgr Alfons Rösler - profesor Miejskiego Konserwatorium Muzycznego w Bydgoszczy. Nastąpił teraz systematyczny wzrost poziomu wykonawstwa, co uwidoczniało się w doborze programu i zdobywaniu coraz wyższych nagród. W repertuarze znajdowały się utwory chóralne kompozytorów polskich, m. in. opracowania Chopina, Nowowiejskiego, Gawlasa, Wiechowicza, Stoińskiego, Prosnaka, Gomółki, Sikorskiego, Maklakiewicza....

Na pierwszym zebraniu powojennym w marcu 1946 roku zjawiło się 50 osób. Miejsce poległego dyrygenta Alfonsa Röslera zajął profesor Szkoły Muzycznej w Bydgoszczy Florian Dąbrowski, a od 1947 roku Antoni Rybka, który do roku 1976 przygotowywał chór do coraz liczniejszych koncertów. Od roku 1948 rozpoczęto współpracę z Pomorską Orkiestrą Symfoniczną, rok później Rozgłośnia Polskiego Radia zaangażowała zespół (ponownie pod nazwą Arion) jako chór Rozgłośni Pomorskiej. Arionowi nadano rangę reprezentacyjnego chóru Pomorza. 20 czerwca 1952 dyrekcja Pomorskiej Orkiestry Symfonicznej zawarła długoterminową umowę z chórem Arion. Umowa ta zapewniała rocznie wykonanie jednego wielkiego dzieła klasycznego, 1-2 kantat współczesnych, 1 montażu operowego i 1 programu a cappella. Pieczę nad chórem sprawował nadal Antoni Rybka. Arion dokonał w tym czasie polskich i światowych prawykonań. Są to:

- 1950 rok: H. Czyż, kantata Wesele,
- 1951 rok: St. Wiechowicz, Na polu wiśnia (dedykowane Arionowi),
- 1954 rok: M. Rimski-Korsakow, kantata Świtezianka do słów A. Mickiewicza (polskie prawykonanie),
- 1957 rok: R. V. Williams, Symfonia Antarktyczna (polskie prawykonanie),
- 1957 rok: R. Palester, kantata Wisła do słów S. Żeromskiego (polskie prawykonanie),
- 1965 rok: G. Rossini, Stabat Mater (polskie prawykonanie),
- 1968 rok: F. Poulenc, Stabat Mater (polskie prawykonanie),
- 1980 rok: R. Schumann, Sceny z życia Fausta Goethego (polskie prawykonanie),
- 1986 rok: J. Klinkowa, opera Cyryl i Metody.

Arion do roku 1976 prowadzony był przez Antoniego Rybkę, którego w tym czasie wspierał jako akompaniator Jerzy Szmańda. W roku 1976, w związku z problemami zdrowotnymi A. Rybki, kierownictwo chórem (do końca sezonu artystycznego 1983/1984) przejął Czesław Kaczmarek. Potem kolejno Arion prowadzili : 1984- 1986 Antoni Rybka ze wsołudziałem Janusza Staneckiego, następnie chór prowadziło dwóch dyrygentów: Janusz Stanecki i Henryk Nawotka 1986, a później (1987-1989) tylko Nawotka. Ostatnim dyrygentem chóru została (na trzy miesiące - od września 1989 roku do początku roku 1990) Sławomira Chipsz. W latach osiemdziesiątych zespołem gościnnie dyrygowali też Włodzimierz Szymański (kierownik muzyczny zespołu Cappella Bydgostiensis) i Marek Wawrzyniak. Na koncertach filharmonicznych chór występował pod batutą kierowników muzycznych Filharmonii oraz dyrygentów, prowadzących występy gościnne .

Wśród solistów wykonujących z Arionem utwory wokalno-instrumentalne znajdowali się m. in.: Maria Fołtyn, Stefania Woytowicz, Teresa Żylis-Gara, Ewa Podleś, Jadwiga Rappe, Stefania Toczyska, Witold Kocikowski, Jerzy Artysz, Jerzy Gruszczyński, Andrzej Hiolski, Piotr Kusiewicz i Bernard Ładysz.

Świadectwem wysokiego poziomu prezentowanego przez Arion są nagrania na płytach (Requiem Mateusza Zwierzchowskiego, Vesprae Józefa Zeidlera, Maria Litanie de Beate Virgine i Missae Requiem Damiana Stachowicza oraz Offertoria Mikołaja Zielińskiego), czy filmowa wersja Cosi fan tutte Mozarta z udziałem chóru.

Spośród ważniejszych koncertów, w których wziął udział Arion wymienić należy:

- 1959 rok: koncert z okazji festiwalu Muzyki Polskiej: Requiem M. Zwierzchowskiego pod dyr. Z. Chwedczuka;
- 1964 rok: bydgoskie prawykonanie Symfonii psalmów Strawińskiego (6, 7 marca); bydgoskie prawykonanie kantaty Ocalały z Warszawy Schönberga (24 marca); inauguracja II Festiwalu Muzyki Polskiej - kantata Madonna St. Moniuszki (3 maja); jubileusz 40-lecia chóru - Harnasie Szymanowskiego (25 września);
- 1965 rok: inauguracja III Festiwalu Muzyki Polskiej - kantata Wyspa Gorgon Malawskiego;
- 1966 rok: inauguracja Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Dawnej Krajów Europy Środkowej i Wschodniej - Requiem Zwierzchowskiego (wrzesień);
- 1969 rok: 45-lecie chóru - Pasja wg św. Mateusza J. S. Bacha (dyr. J. Katlewicz); Festiwal Muzyki Polskiej - Oda do młodości R. Twardowskiego (wrzesień); inauguracja II Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Dawnej Krajów Europy Środkowej i Wschodniej - Gilgamesz Blocha;
- 1974 rok: 50-lecie chóru - IX Symfonia Beethovena, dyr. Arnold Rezler (wrzesień); inauguracja XII Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego - II Symfonia Mahlera;
- 1975 rok: inauguracja IV Festiwalu Muzyki Dawnej Krajów Europy Środkowej i Wschodniej - H. Berlioz: kantata Lelio, K. Szymanowski: Litania do Marii Panny, M. Górecki: Ad Matrem, dyr. A. Wit (wrzesień);
- 1978 rok: inauguracja V Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Dawnej Krajów Europy Środkowej i Wschodniej (8 września) - Kilar: Bogurodzica pod dyr. Andrzeja Markowskiego;
- 1982 rok: inauguracja VI Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Dawnej Krajów Europy Środkowej i Wschodniej - H. M. Górecki Beatus Vir pod dyr. Tomasza Bugaja;
- 1986 rok: prapremiera światowa opery J. Klinkowej Cyryl i Metody (7, 8 lutego), dyr. Mieczysław Nowakowski;
- 1987 rok: Requiem G. Faure (kwiecień);
- 1991 rok: kantata Syn Marnotrawny Debussy'ego pod dyr. H. Czyża (kwiecień).

W 1990, z chórem, który pretendował do miana zawodowego chóru, władze Filharmonii Pomorskiej rozwiązały współpracę. Nie dane było Arionowi doczekać jubileuszu 75-lecia istnienia.

Wykaz utworów wykonywanych przez chór Arion:

E. Astorga Stabat Mater
J. S. Bach Magnificat, Msza h-moll, Pasja wg św. Mateusza L. van Beethoven IX Symfonia, Fantazja c-moll, Missa solemnis D-dur, Chrystus na Górze Oliwnej, Fidelio
H. Berlioz Lelio
G. Bizet Carmen
A. Bloch Gilgamesz
A. Borodin Tańce Połowieckie
J. Brahms Pieśń przeznaczenia, Rapsodia, Ein Deutsches Requiem, Ave MariaA. Bruckner Te Deum
P. Czajkowski Eugeniusz Oniegin
H. Czyż Wesele
F. Dąbrowski Żołnierze
C. Debussy Nokturny
M. Gordiejuk Psalm Przechodnia
A. Dworzak Stabat Mater
J. Ekier Kolorowe melodie
G. Faure Requiem
C.W. Gluck Orfeusz i Eurydyka H. M. Górecki Ad matrem, Beatus Vir G. F. Haendel Mesjasz
J. Haydn Pory roku, Stworzenie świata, Theresienmesse
W. Kilar Bogurodzica
M. Rimski-Korsakow Świtezianka
R. Leoncavallo Pajace
F. Liszt Symfonia Faustowska
G. Mahler II Symfonia
A. Malawski Wierchy
P. Mascagni Rycerskość wieśniacza
S. Moniuszko Wyspa Gorgon, Madonna, Pani Twardowska, Sonety Krymskie, Mazur z opery Straszny dwór, Polonez z opery Halka
W.A. Mozart Msza koronacyjna, Requiem, Wielka Msza c-moll, Vesprae Solennes de confessore, Ave Verum
M. Musorgski Borys Godunow
C. Orff Carmina Burana
R. Palester Catulli Carmina
F. Poulenc Stabat Mater
S. Prokofiew Na straży pokoju, Aleksander Newski
M. Ravel Daphnis i Chloe
G. Rossini Stabat Mater, La Petite Messe Solennelle
A. Schönberg Ocalały z Warszawy
R. Schumann Faust
D. Stachowicz Litanie de Beate Maria Virgine, Missae Requiem
J. Strauss Walce
I. Strawiński Symfonia psalmów
T. Szeligowski Wesele Lubelskie, Odys płaczący
D. Szostakowicz Pieśń o lasach
K. Szymanowski Stabat Mater, Harnasie, III Symfonia, Litania do Marii PannyR. Twardowski Oda do młodości, Lord Jim, Sequentiae de S. S. Patronis Polonis H. Villa-Lobos Choros nr 10
G. Verdi Requiem Aida, Traviata
S. Wiechowicz Na glinianym wazoniku R.V. Williams Symfonia Antarktyczna
J. Zeidler Vesprae
M. Zieleński Offertoria
M. Zwierzchowski Requiem

Dyrygenci (kierownicy artystyczni) w latach działalności Arionu:

1924: S. Lisewski
1925: J. Bielicki
1926: J. Hinc
1927-34: A. Lampkowski
1934-39: A. Rezler
1946: F. Dąbrowski
1947-1976: A. Rybka
1976-1984: C. Kaczmarek
1984-86: A. Rybka J. Stanecki
1986: H. Nawotka, J. Stanecki
1987-1989: H. Nawotka
1989-1991: S. Chipsz

por.: B. Mielcarek-Kzyżanowska, Działalność chóru Arion, ZN 14, AM Bydgoszcz 2000
M. Bloch, Arion nie dożył swych 75 urodzin, Kalendarz Bydgoski 1999, 125-132

Oficjalne nazwy zespołu powszechnie funkcjonującego jako Chór Arion: 1924-1925 Kółko Śpiewackie Czyżkówko
1926-1928 Towarzystwo Śpiewu Arion
1929-1948 Towarzystwo Śpiewu św. Cecylia
1949-1952 Towarzystwo Śpiewu Arion
1953-1991 Chór Arion przy Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy

Zespół rozwiązany uchwałą zarządu 13 maja 1999 roku. 18 maja 1999 skreślony z listy stowarzyszeń. wg. kroniki chóru Arion

Kroniki, materiały archiwalne, dokumenty, nuty, fotografie oraz sztandar chóru znajdują się w dyspozycji Pracowni Kultury Muzycznej Pomorza i Kujaw Akadmii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy.

Spis materiałów archiwalnych w posiadaniu Pracowni Kultury Muzycznej Pomorza i Kujaw AM w Bydgoszczy

Afisze koncertowe Chóru „Arion”

 

7 i 8 stycznia l977 – sala koncertowa FP, 

Wykonawcy: Antoni Wit – dyrygent, Orkiestra Symfoniczna FP, Chór „Arion”, Teresa May-Czyżowska - sopran, Pola Lipińska – mezzosopran, Kazimierz Pustelak – tenor, Piotr Liszkowski – bas.

Wykonano: Ludwig van Beethoven Missa Solemnis,

Przygotowanie chóru: Czesław Kaczmarek, Jan Lach i Antoni Rybka.

  

5-7.l0.1979  VII Opolskie Dni Oratoryjne, Państwowa Filharmonia im. Józefa Elsnera w Opolu,

6 października 1979 – Opole Katedra św. Krzyża,

Wykonawcy: Renard Czajkowski – dyrygent, Orkiestra Symfoniczna FP, Chór „Arion”, Delfina Ambroziak – sopran, Pola Lipińska – mezzosopran, Jerzy Artysz – baryton.  Recytacje: Zofia Mrozzowska i Aleksander Bardini, Słowo o muzyce: Zbigniew Pawlicki.

Wykonano: Karol Szymanowski  „Stabat Mater” i Tadeusz Szeligowski  „Odys płaczący”

Przygotowanie chóru: Czesław Kaczmarek.

  

5-27 IX 1980 XVIII Bydgoski Festiwal Muzyki Polskiej  Bydgoszcz – Toruń – Lubostroń

6 września l980 - sala koncertowa FP,

27 września l980 Toruń, aula UMK  na Bielanach

Wykonawcy: Andrzej Straszyński – dyrygent, Orkiestra Symfoniczna FP, Chór „Arion”,

Faust – Andrzej Hiolski – baryton, Małgorzata – Bożena Kinasz-Mikołajczyk –sopran,

Mefisto – Edmund Kossowski – bas, Ariel – Henryk Grychnik – tenor, Elżbieta Szot – sopran, Irena Tkaczyk – mezzosopran, Maria Głuszak – alt, Andrzej Szweda – tenor,

Wojciech Pośpiech – tenor, Marcin Bednarek – bas.

Przygotowanie chóru: Czesław Kaczmarek

   

27 luty 1981 Państwowa Opera i Filharmonia Bałtycka w Gdańsku, sala POiFB Gdańsk-Wrzeszcz,

28 luty l981 kościół św. Brygidy  w Gdańsku.

Wykonawcy :Zygmunt Rychert – dyrygent, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Bałtyckiej, Chór „Arion” przy Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy.

Soliści: Stefania Woytowicz – sopran, Jadwiga Rappe – mezzosopran, Robert Woroniecki – tenor, Maciej Wojtkiewicz – bas.

Wykonano: Ludwig van Beethoven IX Symfonia

Przygotowanie chóru: Czesław Kaczmarek

   

l-29 IX 1981 XIX Bydgoski Festiwal Muzyki Polskiej Bydgoszcz – Toruń – Lubostroń  W 42 rocznicę wybuchu  II wojny światowej

31 sierpnia 1981 Kościół  NMP w Toruniu,

1 września 1981 – sala koncertowa FP w Bydgoszczy.

Wykonawcy: Tomasz Bugaj – dyrygent, Orkiestra Symfoniczna FP, Chór „Arion” przy FP, Soliści: Jadwiga Gadulanka – sopran, Kazimierz Pustelak – tenor, Maciej Wojtkiewicz – bas. Wykonano: Verdi – Requiem

Przygotowanie chóru: Czesław Kaczmarek 

   

20 września 1981 Koronowo kościół NMP,

Wykonawcy: Grzegorz Sutt – dyrygent, Orkiestra Symfoniczna FP, Chór „Arion” przy FP, Piotr Kusiewicz – baryton. Wykonano: Twardowski – Tryptyk mariacki i Sequentiae de S.S.Patronis Polonis [prawykonanie] oraz J.S. Bach – Suita D-dur. Przygotowanie chóru: Czesław Kaczmarek

  

25 maja 1984 W 60-lecie swego istnienia Chór „Arion”,  Sala koncertowa FP w Bydgoszczy,

26 maja 1984 w auli UMK w Toruniu.

Uroczyste koncerty jubileuszowe chóru kończące sezon muzyczny FP  1983/1984 ,

Wykonawcy: Tomasz Bugaj – dyrygent, Orkiestra Symfoniczna FP, Chór „Arion” przy FP, Soliści: Malcolm Frager (USA) – fortepian, Antonina Kowtunow - sopran,  Anna Malewicz-Madey – mezzosopran, Jerzy Knetig – tenor, Jerzy Mechliński – bas.

Wykonano: W.A. Mozart – Koncert fortepianowy C-dur KV 503 i Wielka Msza c-moll    Przygotowanie chóru: Czesław Kaczmarek

     

1-23 IX 1985 VII Międzynarodowy Festiwal MUSICA ANTIQUA EUROPAE ORIENTALIS 

17 września 1985 – Inowrocław Kościół Matki Boskiej,

18 września 1985 – Katedra we Włocławku,

19 września 1985 – Fara św. Mikołaja w Grudziądzu,

20 września 1985 – Fara w Chełmnie,

21 września 1985 – Kościół NMP w Toruniu.

Wykonawcy: Ruben Silva – dyrygent [Boliwia], Orkiestra Symfoniczna FP, Chór „Arion” przy FP

Soliści:  Małgorzata Armanowska – sopran, Krystyna Szostak-Radkowa – mezzosopran, Paulos Raptis – tenor, Romuald Tesarowicz – bas.

Wykonano: Penderecki – em>Przebudzenie Jakuba i W.A. Mozart – Msza Koronacyjna C-dur KV 317.

Przygotowanie chóru: Antoni Rybka

   

7 i 8 luty 1986 -  W 1100 rocznicę śmierci Metodego – Jivka Klinkowa Cyryl i Metody – prapremiera światowa – Pierwsze estradowe wykonanie opery w dziewięciu obrazach z prologiem i epilogiem -  Sala koncertowa FP. 

Wykonawcy: Mieczysław Nowakowski – dyrygent, Orkiestra Symfoniczna FP, Chór „Arion” przy FP, Soliści: Konstantyn, filozof Cyryl – Bronisław Perkowski (bas),  Metody – Maciej Witkiewicz (bas, baryton),  Uczniowie Cyryla i Metodego: Naum – Janusz Jaworski (tenor), Gorazd – Piotr Pajączkowski (tenor) , Sawa – Zenon Trybuła (baryton),  Klemens – Ryszard Opacki (bas),  Angelariusz – Janusz Janowicz (bas),  Papież Adrian II – Ryszard Smęda (bas), Adalwin, Arcybiskup Salzzburga – Andrzej Szweda (tenor), Maria – matka Cyryla i Metodego – Alicja Marczak-Faberowa (mezzosopran), Lew, ojciec Cyryla i Metodego – Adam Kruszewski  (baryton),   Teoktyst, dostojnik – Andrzej Szweda (tenor), Zofia, Mądrość, postać alegoryczna – Aleksandra Kucharska-Szefler (sopran), Rościsław, książę Moraw – Bogusław Morka (tenor),  Lutoboj, morawski dostojnik, poganin – Jerzy Gruszczyński (bas), Książę Borys I, książę bułgarski – Maciej Witkiewicz (bas).

Przygotowanie solistów: Beata Swanidze,

Recytatorzy: Iwona Domaszewicz,  Sławomir Domaszewicz.

Przygotowanie chóru: Antoni Rybka, Janusz Stanecki.

Teksty poetyckie: Wenko Markowski,

Libretto: Juliusz Giermek. 

Przekład z języka bułgarskiego: Donka i Andrzej Madejowie.

   

26 marca 1986  w sali koncertowej FP koncert szkolny w południe, a wieczorem dla słuchaczy abonamentu „A”

Wykonawcy: Mieczysław Nowakowski – dyrygent, Orkiestra Symfoniczna FP,  Chór „Arion” oraz soliści ; Bożena Betley – sopran, Elżbieta Pańko – sopran, Krystyna Szostak-Radkowa – alt,  Bogusław Morka – tenor, Czesław Gałka – baryton.

W programie:  Bach – Magnificat i Pergolesi – Stabat Mater

Przygotowanie chóru: Antoni Rybka i Janusz Stanecki    

    

22 maja 1986 koncert w auli UMK na Bielanach w Toruniu,

23 maja 1986 w sali koncertowej FP w Bydgoszczy. 

Wykonawcy: Mieczysław Nowakowski – dyrygent, Orkiestra  Symfoniczna FP, Chór „Arion” oraz Żarnowska - skrzypce.

W programie: Brhams – Uwertura Akademicka, Mozart – Koncert skrzypcowy G-dur KV 216, Bartok – Cudowny Mandaryn.

   

5 i 6 czerwca 1986 w sali koncertowej FP wykonano  po dwa koncerty. W południe dla młodzieży szkolnej, zaś wieczorem dla dorosłych melomanów.

Wykonawcy: Mieczysław Nowakowski – dyrygent,  Orkiestra Symfoniczna FP oraz Chór „Arion” przy FP i Delfiuna Ambroziak – sopran.

W programie: Kilar – Angelus,  Albinoni – Adagio, Bach -  Aria na strunie G.

   

27 i 28 listopada 1986 w sali koncertowej FP.

Wykonawcy: Mieczysław Nowakowski – dyrygent, Orkiestra Symfoniczna FP, Chór „Arion” oraz soliści: Barbara Zagórzanka - sopran, Krystyna Szostak-Radkowa – mezzosopran,  Jerzy Knetig – tenor,  Maciej Witkiewicz – bas.

W programie: Rossini – Uwertura do opery Semiramida,   Mozart – Serenada na instrumenty dęte Es-dur,  Rossini – Stabat Mater

Przygotowanie chóru: Henryk Nawotka

   

25–26 kwietnia 1987 – sala koncertowa FP, II Bydgoskie Spotkania Chórów Akademickich  „Academia Cantat” Koncert Chóru „Arion” i Orkiestry Symfonicznej FP pod dyrekcją Mieczysława Nowakowskiego.

W programie: Ch.W. Gluck Orfeusz i Eurydyka

   

15 kwietnia 1987 w kościele Zmartwychwstania Pańskiego w Bydgoszczy,

a 16 kwietnia l987  w sali koncertowej FP.

Wykonawcy: Mieczysław Nowakowski – dyrygent, Orkiestra Symfoniczna FP, Chór „Arion” oraz soliści:  Elżbieta Szot-Stengert – sopran,   Andrzej Orlowicz  [Dania] – baryton.

W programie: Beethoven – VIII Symfonia F-dur,  Faure – Requiem

Przygotowanie Chóru: Henryk Nawotka i Janusz Stanecki

   

24 i 25 kwietnia 1987  sala koncertowa FP, 40 lat Filharmonii

Wykonawcy: Mieczysław Nowakowski – dyrygent, Orkiestra Symfoniczna FP,  Chór „Arion” oraz soliści: Joanna Kubaszewska [Eurydyka] – sopran,  Marzanna Rudnicka [Amor] – sopran,  Jadwiga Rappe [Orfeusz] -  mezzosopran. 

Wykonano: Gluck – Orfeusz  i Eurydyka.

Przygotowanie chóru: Henryk Nawotka i Janusz Stanecki

    

2-29 IX 1987  - sala koncertowa FP,  XXV Bydgoski Festiwal Muzyczny   

4 września  1987 koncert z okazji  50 rocznicy śmierci Karola Szymanowskiego – z rana dla młodzieży szkolnej, zaś wieczorem dla dorosłych melomanów.

Wykonawcy: Mieczysław Nowakowski – dyrygent, Orkiestra Symfoniczna FP, Chór „Arion” oraz soliści: Konstanty Andrzej Kulka – skrzypce, Elżbieta Szot-Stengert – sopran, Krystyna Szostak-Radkowa – mezzosopran, Ryszard Cieśla – baryton.

W programie: Szymanowski - Uwertura,   I Koncert skrzypcowy i Stabat Mater

Przygotowanie chóru: Henryk Nawotka

   

10 września 1987 – Katedra we Włocławku,

11 września1987, sala koncertowa FP w Bydgoszczy.

Wykonawcy: Jerzy Katlewicz – dyrygent, Orkiestra symfoniczna FP, Chór Filharmonii Krakowskiej [wsparty przez Zespół kameralny Chóru „Arion” przy FP] oraz Jerzy Mechliński – baryton.

W programie: Henryk Mikołaj Górecki Miserere na duży chór mieszany a cappella op. 44 [premiera światowa] i Beatus vir  na baryton solo, chór mieszany i orkiestrę op. 38. 

Przygotowanie chórów: Stanisław Krawczyński i Henryk Nawotka

   

7 i 8 stycznia 1988 -  sala koncertowa FP. 

Wykonaw y: Ruben Silva – dyrygent,  Orkiestra Symfoniczna FP, Chór „Arion” , Urszula Mazurek – harfa.

W programie: Musorgski – Noc na Łysej Górze,  Dukas – Uczeń Czarnoksiężnika,  Debussy – Danse sacree i Danse profane , Ravel  – II Suita „Dafnis i Chloe”

Przygotowanie chóru: Henryk Nawotka

   

30 marca 1988 – dla szkół, 

31 marca 1988 – sala koncertowa FP. 

Wykonawcy: Mieczysław Nowakowski – dyrygent,  Orkiestra Symfoniczna FP,  Chór „Arion”  oraz soliści:  Izabela Kłosińska – sopran,  Teresa  Stępień – alt,  Ryszard Minkiewicz – tenor, Maciej Witkiewicz  -  bas.

W programie:  Haydn - Siedem słów Chrystusa na krzyżu

   

28  i 29 kwietnia l988  - sala koncertowa FP. 

Wykonawcy: Mieczysław Nowakowski – dyrygent,  Orkiestra Symfoniczna FP,  Chór „Arion” oraz soliści:  Elżbieta Szot-Stengert – sopran,  Wiesława Maliszewska – mezzosopran,  Mirosław Kosecki – tenor,  Czesław Gałka - bas.

W programie: Mozart  Msza C-dur KV 3l7 „Koronacyjna” 

Przygotowanie chóru:  Henryk Nawotka

   

20 i 21 października 1988  -  sala koncertowa FP.

Wykonawcy: Tadeusz Wicherek – dyrygent,  Orkiestra Symfoniczna FP,  i  Chór „Arion”.

Wykonano: Cherubini - Requiem,  Brahms - II Symfonia D-dur op.73. 

Chór przygotował:  Henryk Nawotka

   

10 i 11 listopada l988  -  sala koncertowa FP, Uroczysty koncert z okazji 70 rocznicy odzyskania niepodległości;

Wykonawcy: Zygmunt Rychert – dyrygent, Orkiestra Symfoniczna FP, Chór „Arion” i soliści: Izabela Kłosińska – sopran, Aureli Błaszczok – skrzypce. 

Wykonano: Karłowicz – Koncert skrzypcowy A-dur op. 8  i Stanisław i Anna Oświęcimowie,  Kilar – Angelus.

   

20 stycznia 1989  -  sala koncertowa FP,

Wykonawcy: Włodzimierz Szymański – dyrygent, Capella Bydgostiensis , Chór „Arion” i soliści: Michał Grabarczyk – skrzypce, Czesława Staniszewska – sopran,  Alicja Baron – alt,  Andrzej Walczyna – tenor,  Roman Fijałkowski – baryton. 

Wykonano: J.Haydn  - Koncert skrzypcowy C-dur,  W.A. Mozart  - Msza C-dur KV 317  „Koronacyjna”   

Przygotowanie chóru:  Henryk Nawotka

   

6 i 7 kwietnia 1989  - sala koncertowa FP. 

Wykonawcy: Mieczysław Gawroński – dyrygent,  Orkiestra Symfoniczna FP,  Chór „Arion” i soliści:  Katarzyna Rymarczyk – sopran,  Jerzy Mechliński – baryton. 

W programie: Dworzak  -  Te Deum i Psalm 149,   Schubert  - IV Symfonia c-moll

Chór przygotował: Henryk Nawotka

   

1-20 IX l989 XXVII Bydgoski Festiwal Muzyki Polskiej

l września l989 sala koncertowa FP  I uroczysty koncert z okazji 5o rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Wykonawcy:  Jerzy Salwarowski – dyrygent,  Orkiestra Symfoniczna FP,  Chór „Arion” oraz soliści:  Krzysztof  Jakowicz – skrzypce,  Antonina Kowtunow – sopran,  Elżbieta Pańko- mezzosopran,  Stanisław Kowalski – tenor,  Czesław Gałka – bas. 

W programie:  Karłowicz - Koncert skrzypcowy,  Lutosławski - Livre pour orchestre,  Moniuszko  -  I i II Litania ostrobramska

Przygotowanie chóru:  Henryk Nawotka

 

26 i 27 października 1989  -  sala koncertowa FP.

Wykonawcy:  Stefan Marczyk – dyrygent, Orkiestra Symfoniczna FP, Chór „Arion” i soliści: Magdalena Krzyńska – sopran, Jerzy Kneting – tenor,  Jerzy Gruszczński – bas. 

Wykonano: Szymanowski – Etiuda b-moll  [opracowanie G. Fitelberga],  Schubert - Msza G-dur, Beethoven  I Symfonia C-dur op. 21.

Przygotowanie chóru:  Sławomira Chipsz

   

            9 i 10 listopada 1989  - koncerty z okazji  Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej.

Wykonawcy: Jerzy Salwarowski – dyrygent,  Orkiestra Symfoniczna FP, Chór „Arion” i soliści: Kaja Danczowska - skrzypce,  Delfina Ambroziak – sopran. 

Program koncertu: Penderecki  - Przebudzenie Jakuba,  Wieniawski  -  Koncert skrzypcowy  d-moll,  Karłowicz  - Odwieczne pieśni,   Kilar - Angelus.  

Przygotowanie:  Sławomira Chipsz

   

27 stycznia 1990  - sala koncertowa FP.

Kolędy Polskie  w wykonaniu Chóru „Arion”  pod  dyrekcją Sławomiry Chipsz

   

8 czerwca 1990 – na zakończenie sezonu artystycznego  -  sala koncertowa FP.

Wykonawcy: Ilja Stupel [Szwecja] – dyrygent,  Orkiestra Symfoniczna FP,  Chór „Arion” i soliści:  Andrzej Bauer – wiolonczela,  Elżbieta Stengert – sopran,  Hanna Michalak – alt,  Błażej Grek – tenor,  Roman Fijałkowski – bas. 

W programie: Mozart – Litaniae de venerabilis altaris sacramento KV 243,  Haydn  - Koncert wiolonczelowy D-dur [wersja oryginalna] Schubert 

Atrybuty

Media

Osoby

Newsletter

Logo_am

Um_bydgoszcz

Fundacja_konsonans

Projekt współfinansowany przez Miasto Bydgoszcz

Copyright © 2000-2013 Akademia Muzyczna w Bydgoszczy Muzyczne Archiwum Pomorza i Kujaw